1
00:00:00,015 --> 00:00:04,269
To místo
je další úroveň.

2
00:00:04,271 --> 00:00:07,706
Něco se za ním
zjevilo ve sklepě.

3
00:00:07,708 --> 00:00:11,143
Jsou tu bytosti,
které se přisávají na živé...

4
00:00:11,145 --> 00:00:12,111
Naprosto.

5
00:00:12,113 --> 00:00:14,646
Viděla jsem klobouk v zrcadle.

6
00:00:14,648 --> 00:00:17,082
Vždycky ke mě přijde
a řekne "vražda."

7
00:00:17,084 --> 00:00:18,617
<i>Vražda.</i>

8
00:00:18,619 --> 00:00:21,186
- Můj Bože.
- Ježibaba je tady.

9
00:00:21,188 --> 00:00:22,788
Ukaž se v zrcadle!

10
00:00:22,790 --> 00:00:25,524
- Můj ty Bože!
- Dopr...

11
00:00:25,868 --> 00:00:28,735
Někteří lidé věří na duchy.

12
00:00:29,173 --> 00:00:31,548
Jiní nikoliv.

13
00:00:31,698 --> 00:00:33,399
Na tomto světě
jsou věci,

14
00:00:33,401 --> 00:00:35,434
které nikdy zcela nepochopíme.

15
00:00:35,436 --> 00:00:36,935
[<i> s ozvěnou</i> ]
<i>...nepochopíme.</i>

16
00:00:36,937 --> 00:00:40,172
Chceme odpovědi.

17
00:00:40,174 --> 00:00:47,679
Roky jsme si budovali
hodnověrnost, reputaci,

18
00:00:47,681 --> 00:00:52,084
spolupracovali s nejuznávanějšími
profesionály,

19
00:00:52,086 --> 00:00:54,286
zachytávali nezvratné
důkazy paranormálna.

20
00:00:54,288 --> 00:00:56,555
Funguje to!

21
00:00:56,557 --> 00:00:58,624
Nedokážu to vysvětlit.

22
00:00:59,693 --> 00:01:02,127
Toto jsou naše záznamy.

23
........