1
00:00:07,208 --> 00:00:09,333
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:12,666 --> 00:01:14,625
<i>Tak teď je musíš nosit navždy?</i>

3
00:01:14,708 --> 00:01:16,125
Až do smrti?

4
00:01:16,708 --> 00:01:19,708
Máma říká, že vypadám decimovaně.

5
00:01:19,791 --> 00:01:22,833
Nejspíš řekla „distingovaně“.

6
00:01:23,250 --> 00:01:24,875
To znamená nóbl.

7
00:01:25,333 --> 00:01:26,416
Můžu je vyzkoušet?

8
00:01:30,708 --> 00:01:31,791
Páni.

9
00:01:32,291 --> 00:01:33,708
Nic nevidím.

10
00:01:33,791 --> 00:01:36,000
- Jde poznat, že jsem to já?
- Jasně.

11
00:01:36,416 --> 00:01:37,916
Vidím tě každý den.

12
00:01:38,000 --> 00:01:40,875
- Děti, večeře!
- Můžeš zase zůstat na večeři.

13
00:01:40,958 --> 00:01:42,500
Měla bych jít domů.

14
00:01:42,583 --> 00:01:44,708
Ne, vážně, můžeš zůstat.

15
00:01:44,791 --> 00:01:47,458
Máma říká, že můžeš zůstat kdykoli.

16
00:01:48,000 --> 00:01:50,125
Myslím, že by nás nejradši vyměnila.

17
00:01:50,666 --> 00:01:53,208
To bys pak musel žít s mojí mámou.

18
00:01:58,625 --> 00:01:59,458
Páni.

19
00:02:00,791 --> 00:02:01,666
Líbí se ti?

20
00:02:02,708 --> 00:02:04,125
Jo, rozhodně.

21
00:02:04,958 --> 00:02:06,000
Jsi krásná.

22
00:02:09,666 --> 00:02:10,666
Připravená?

23
00:02:14,583 --> 00:02:15,583
Myslím, že jo.

24
00:02:16,250 --> 00:02:18,916
Už jen tohle
a pak nás nechají na chvíli být.

25
........