1
00:00:07,166 --> 00:00:09,166
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:29,583 --> 00:01:30,541
Přišla pošta.

3
00:01:31,833 --> 00:01:33,208
- Děkuji.
- Prosím.

4
00:01:59,166 --> 00:02:03,833
<i>Lord Wingrave upřednostňoval svou kancelář</i>
<i>před pohodlím svého londýnského bytu.</i>

5
00:02:06,166 --> 00:02:09,625
<i>Ve dne v noci se tam uvěznil ve své práci,</i>

6
00:02:10,250 --> 00:02:11,750
<i>ve své noční rutině,</i>

7
00:02:12,541 --> 00:02:14,166
<i>dokud se v ní nepohřbil.</i>

8
00:02:14,750 --> 00:02:17,875
<i>Dokud v něm nezbylo místo pro nic jiného.</i>

9
00:02:18,916 --> 00:02:20,166
<i>Dokud se necítil…</i>

10
00:02:20,708 --> 00:02:22,208
<i>nejvíc sám sebou.</i>

11
00:02:22,791 --> 00:02:24,500
<i>V dobrém i zlém.</i>

12
00:02:24,916 --> 00:02:26,000
Volala vychovatelka.

13
00:02:27,125 --> 00:02:29,083
- A?
- Jen co je nového.

14
00:02:29,166 --> 00:02:30,833
Chtěla informovat o dětech.

15
00:02:30,916 --> 00:02:32,500
Jak se mají děti?

16
00:02:32,583 --> 00:02:35,708
Říká, že jsou v pořádku, ale má obavy.

17
00:02:35,791 --> 00:02:39,416
Ráda vám poskytne podrobnosti,
pokud byste s ní chtěl mluvit.

18
00:02:39,666 --> 00:02:42,041
Říká, že se něco děje,

19
00:02:42,125 --> 00:02:43,958
nic znepokojivého, ale…

20
00:02:44,458 --> 00:02:46,541
něco, o čem byste možná rád slyšel.

21
00:02:47,250 --> 00:02:48,166
Není třeba.

22
00:02:48,250 --> 00:02:50,250
Jsem rád, že děti jsou v pořádku.

23
00:02:52,458 --> 00:02:53,291
Jistě.

24
00:02:57,875 --> 00:02:59,166
Přeji pěkný víkend.

........