1
00:00:07,166 --> 00:00:09,291
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:22,875 --> 00:01:24,458
- Utíkej.
- A co Miles?

3
00:01:24,541 --> 00:01:26,958
To nic. Musíme odtud vypadnout.

4
00:01:27,625 --> 00:01:30,583
- Kam jdeme?
- Nevím, kamkoli.

5
00:01:30,666 --> 00:01:32,750
Ne! Tahle hra se mi nelíbí!

6
00:01:33,208 --> 00:01:35,125
- Nikam nejdu!
- Floro!

7
00:01:35,208 --> 00:01:36,583
A nemůžete mě donutit!

8
00:01:37,375 --> 00:01:39,625
- Musíme jít!
- Milesi, kde jsi?

9
00:01:59,916 --> 00:02:02,208
<i>Zhruba v polovině 17. století…</i>

10
00:02:06,625 --> 00:02:10,125
<i>žil v hrabství Hampshire jeden vdovec.</i>

11
00:02:11,666 --> 00:02:16,500
<i>Jeho jméno není důležité,</i>
<i>a tak mu budu říkat pan Willoughby.</i>

12
00:02:16,875 --> 00:02:20,000
<i>I jeho vlastní jméno znělo velmi důstojně.</i>

13
00:02:22,500 --> 00:02:25,208
<i>Po šesti letech manželství</i>
<i>se stal vdovcem,</i>

14
00:02:25,291 --> 00:02:27,875
<i>načež se oddal péči o své potomky.</i>

15
00:02:28,416 --> 00:02:31,958
<i>Dvě dcery narozené s odstupem pěti let.</i>

16
00:02:32,458 --> 00:02:33,833
<i>Starší Viola…</i>

17
00:02:34,583 --> 00:02:35,916
<i>a mladší Perdita…</i>

18
00:02:36,375 --> 00:02:41,125
<i>na památku holčičky, která se narodila</i>
<i>mezi nimi a která žila jen pár týdnů.</i>

19
00:02:43,833 --> 00:02:47,833
<i>Po pohřbu jejich otce</i>
<i>začaly čelit zoufalé potřebě se vdát.</i>

20
00:02:49,041 --> 00:02:54,041
<i>Jako svobodné ženy mohly přijít o kontrolu</i>
<i>nad ekonomickými záležitostmi svého otce…</i>

21
00:02:54,625 --> 00:02:56,208
<i>a o sídlo v Bly,</i>

22
00:02:57,041 --> 00:02:58,750
<i>jejich celoživotní domov.</i>

23
00:03:05,416 --> 00:03:07,625
<i>V té době ženy neměly nic.</i>
........