1
00:00:07,166 --> 00:00:09,291
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:12,666 --> 00:01:15,875
Jmenuji se Hannah Groseová.
Je rok 1987.

3
00:01:17,625 --> 00:01:18,791
Dominic je mrtvý.

4
00:01:20,375 --> 00:01:21,625
Charlotte je mrtvá.

5
00:01:21,708 --> 00:01:23,333
Rebecca a Peter jsou mrtví.

6
00:01:25,791 --> 00:01:26,625
Já jsem mrtvá.

7
00:01:29,208 --> 00:01:30,041
Ano.

8
00:01:31,416 --> 00:01:32,958
Chtěla jsem jim pomoct.

9
00:01:33,375 --> 00:01:34,250
Ale nemůžeš.

10
00:01:35,125 --> 00:01:36,000
Ne.

11
00:01:36,083 --> 00:01:38,666
- A proč?
- Ztrácím se, Owene.

12
00:01:39,416 --> 00:01:40,958
Cítím to, i teď, a…

13
00:01:42,250 --> 00:01:43,750
Nechci se ztratit.

14
00:01:44,333 --> 00:01:46,250
Chci zůstat tady s tebou.

15
00:01:46,708 --> 00:01:47,625
Ale nemůžeš.

16
00:01:52,500 --> 00:01:53,875
Ne, nemůžu.

17
00:01:57,541 --> 00:01:58,375
Tady.

18
00:01:58,833 --> 00:02:00,500
Přímo tady, tenhle okamžik.

19
00:02:01,041 --> 00:02:03,958
Říkala jsem si:
„Jaký zvláštní a okouzlující muž.“

20
00:02:05,250 --> 00:02:08,250
Je to tak dlouho,
že jsem ten pocit zapomněla, ale…

21
00:02:11,125 --> 00:02:12,458
když jsem tě viděla,

22
00:02:13,375 --> 00:02:15,250
málem jsem se neudržela.

23
00:02:15,958 --> 00:02:18,041
Snažila jsem se na tebe nemyslet.

24
00:02:18,500 --> 00:02:19,791
Opravdu, ale…

........