1
00:00:09,092 --> 00:00:11,845
Všechny postavy i události
v seriálu jsou čistě fiktivní.

2
00:00:11,929 --> 00:00:15,849
Jakákoli podobnost se skutečnými událostmi
či lidmi, žijícími či mrtvými, je náhodná.

3
00:00:58,392 --> 00:01:00,143
NEZNÁMÉ ČÍSLO

4
00:01:06,316 --> 00:01:07,734
Haló?

5
00:01:07,818 --> 00:01:09,361
<i>Farázi Kamali.</i>

6
00:01:09,695 --> 00:01:10,821
Kdo je to?

7
00:01:10,904 --> 00:01:13,615
<i>Začněme tím, že vaše žena je v pořádku.</i>

8
00:01:13,699 --> 00:01:16,368
<i>Nemusíte mít starosti.
Je v dobrých rukách.</i>

9
00:01:16,451 --> 00:01:18,412
Jak vidíte ve zprávě na telefonu.

10
00:01:27,421 --> 00:01:30,174
<i>- Chci s ní mluvit!</i>
- Budete se muset řídit pokyny.

11
00:01:30,257 --> 00:01:34,511
- Prodělala operaci mozku!
<i>- Jak jsem řekl, je v dobrých rukách.</i>

12
00:01:34,970 --> 00:01:37,389
<i>Dá-li Bůh, brzy si s ní promluvíte.</i>

13
00:01:37,472 --> 00:01:41,685
<i>Zařiďte, aby se Masúd Tabrizi do 24 hodin
nezraněný dostal do Istanbulu.</i>

14
00:01:41,768 --> 00:01:45,689
<i>Na oplátku se vaše žena
vrátí do Íránu živá a zdravá.</i>

15
00:01:46,273 --> 00:01:50,152
<i>Když ho nenecháte jít,
je to naposledy, co tenhle telefon zvonil.</i>

16
00:01:50,736 --> 00:01:52,237
Počkat. Moment.

17
00:01:52,821 --> 00:01:55,073
Haló? Haló?

18
00:02:40,410 --> 00:02:44,039
Teherán

19
00:02:45,249 --> 00:02:49,378
<i>- Haló.</i>
- Dobré ráno. Dnes je hezky.

20
00:02:49,795 --> 00:02:51,713
Nebe je čisté a jasné.

21
00:02:52,256 --> 00:02:53,257
Kde jsi?

22
00:02:54,508 --> 00:02:55,676
Na bezpečném místě.

23
00:02:55,759 --> 00:02:56,760
Pořád v Teheránu?
........