1
00:00:09,560 --> 00:00:12,320
- Dáte si čaj?
- Ano, prosím.

2
00:00:16,120 --> 00:00:22,440
Páni, čtyři z pěti. To není špatný, Sónu.
Jde ti to skvěle, chlapáku.

3
00:00:22,880 --> 00:00:24,040
Chceš slyšet vtip?

4
00:00:27,960 --> 00:00:29,640
Jo. Řekni.

5
00:00:29,920 --> 00:00:32,920
Jeden chlap si dal <i>sev puri. </i>Pak kýchnul

6
00:00:33,000 --> 00:00:34,240
a prdnul si

7
00:00:34,320 --> 00:00:37,440
a pak řekl: „Ty, kdo jsi na mě teď myslel,

8
00:00:37,520 --> 00:00:40,160
dobrá práce, vybuchla mi prdel!“

9
00:00:41,640 --> 00:00:43,800
Blázníš? Odkud to máš?

10
00:00:43,880 --> 00:00:46,640
- Co se děje? Zase nějaká chyba?
- Ne.

11
00:00:46,760 --> 00:00:49,520
Recitoval jsem mu
tu básničku o Měsíci, mami.

12
00:00:49,600 --> 00:00:53,200
Ano, Měsíc.
Jsi velmi inteligentní a chytrý, Sónu.

13
00:00:53,280 --> 00:00:56,880
Tak jo, my jdeme. Mějte se.
Kdy se vrací Kávja?

14
00:00:57,520 --> 00:00:59,560
Měla by se vrátit dneska.

15
00:01:00,280 --> 00:01:06,160
Ale myslím, že někoho zavraždila.
Nemůžu se s ní spojit, nebere mi to.

16
00:01:06,600 --> 00:01:08,160
Možná je na útěku.

17
00:01:08,720 --> 00:01:11,800
- Bylo to ve zprávách. Ukázali i fotku.
- Že jo?

18
00:01:11,880 --> 00:01:13,960
- Řekli, že je na útěku.
- Jo.

19
00:01:14,840 --> 00:01:15,880
Kdo je na útěku?

20
00:01:15,960 --> 00:01:17,080
KÁVJA KULKARNÍOVÁ

21
00:01:17,160 --> 00:01:21,880
Cenu pro nejnadšenějšího zaměstnance
Glucon-D získává pan Čadha.

22
00:01:26,520 --> 00:01:28,120
Paní. Paní Čadha.

23
00:01:38,760 --> 00:01:39,760
........