1
00:00:06,166 --> 00:00:08,250
Měli jsme jít nakupovat, ne?

2
00:00:08,416 --> 00:00:11,041
Teď jsi v důchodu,
proč musíš do kanceláře?

3
00:00:11,750 --> 00:00:14,791
Musím se sejít s lidmi.

4
00:00:14,875 --> 00:00:16,500
S kým se chceš sejít?

5
00:00:16,583 --> 00:00:19,166
Dhruve, chci tam jet!
Pusť mě! Prosím!

6
00:00:21,041 --> 00:00:24,291
Proč ses tak sblížila s mámou,
když se chceš rozejít?

7
00:00:25,625 --> 00:00:27,750
Nesmysl! Kdo mluví o rozchodu?

8
00:00:28,250 --> 00:00:31,916
Tak nejezdi! Přinesou ti kokosovou vodu.

9
00:00:32,250 --> 00:00:34,166
Ale to je také moje šťastý místo.

10
00:00:34,375 --> 00:00:35,375
Zůstaň tady.

11
00:00:35,958 --> 00:00:39,291
Oč jde? Nelíbil se ti ten prsten?

12
00:00:39,375 --> 00:00:40,333
Je trochu velkej.

13
00:00:40,791 --> 00:00:42,958
Viděl jsem to na netu, je to snadný.

14
00:00:43,041 --> 00:00:45,958
Přivaž prstýnek na nit.

15
00:00:46,041 --> 00:00:48,875
Točí se furt dokola.

16
00:00:48,958 --> 00:00:51,416
Dokola a dokola.

17
00:00:51,500 --> 00:00:53,083
Nejde o prsten, Dhruve!

18
00:01:00,291 --> 00:01:03,500
- Nemám náladu hádat se!
- Tak proč křičíš?

19
00:01:03,583 --> 00:01:05,708
Já křičím? Ty křičíš! Ty! Ty! Ty!

20
00:01:05,791 --> 00:01:07,458
Co to je? „Ty! Ty! Ty!“

21
00:01:07,666 --> 00:01:08,750
Jak to myslíš?

22
00:01:09,583 --> 00:01:12,583
Podívej, jak strašně se ke mně chová.

23
00:01:12,666 --> 00:01:15,750
- Ty křičíš, ne já!
- Co mám říkat?

24
00:01:16,000 --> 00:01:16,833
Mami!
........