1
00:00:11,166 --> 00:00:12,583
Proč jsi pořád ospalej?

2
00:00:13,541 --> 00:00:17,250
Nevím.
Celou noc jsem slyšel klaksony.

3
00:00:17,458 --> 00:00:19,958
Najednou je město moc hlučný.

4
00:00:21,000 --> 00:00:22,583
A co ty? Spalas dobře?

5
00:00:23,916 --> 00:00:24,875
Víceméně.

6
00:00:25,791 --> 00:00:27,208
Více, nebo méně?

7
00:00:27,625 --> 00:00:28,458
Prostě tak.

8
00:00:29,666 --> 00:00:32,333
Jsem teď zvyklá spát napříč přes postel.

9
00:00:32,875 --> 00:00:34,041
Včera jsem nemohla.

10
00:00:34,541 --> 00:00:36,041
Napříč? Takhle? Nakřívo?

11
00:00:38,541 --> 00:00:41,083
Schytal jsem pár kopanců do břicha.

12
00:00:42,666 --> 00:00:46,625
- Dnes budeš spát v obýváku.
-Jo, taky mě to napadlo.

13
00:00:48,375 --> 00:00:49,833
- Vážně?
- Jo.

14
00:00:52,041 --> 00:00:53,833
Ne. Děláš si srandu.

15
00:00:56,791 --> 00:00:57,666
Myslíš?

16
00:01:06,000 --> 00:01:07,041
Není to hezký?

17
00:01:07,583 --> 00:01:09,291
Potřebujeme nový, ne?

18
00:01:18,750 --> 00:01:20,583
Nemáš ruce vždycky níž než já?

19
00:01:21,708 --> 00:01:22,541
Pojď.

20
00:01:34,083 --> 00:01:36,333
Slyšela jsi to? Bylo to nahlas.

21
00:01:36,416 --> 00:01:38,791
Celý město je
jedna dopravní zácpa.

22
00:01:39,291 --> 00:01:41,500
- Dhruve!
- Takovej kravál!

23
00:01:43,583 --> 00:01:44,708
- Kavú!
- Jo?

24
00:01:47,000 --> 00:01:47,833
........