1
00:00:03,173 --> 00:00:06,500
Jen abys věděla,
udala tě Novaková.

2
00:00:06,500 --> 00:00:07,889
Sheila je tu?

3
00:00:07,929 --> 00:00:10,020
Policie si myslí, že pomohla
Mendelovi všechny otrávit.

4
00:00:10,020 --> 00:00:12,820
- Obvinili ji z vraždy.
- Zdrogovala pár dívek rohypnolem,

5
00:00:12,820 --> 00:00:16,315
aby je Mendel mohl znásilnit.
Je to monstrum.

6
00:00:16,453 --> 00:00:18,457
Proč mě tolik nenávidí?

7
00:00:18,480 --> 00:00:21,608
Jestli v pátek vypovíš,
že její amnézie je skutečná,

8
00:00:21,625 --> 00:00:25,964
použije to jako základ pro svoji
obhajobu při soudu. To ty víš, že?

9
00:00:26,000 --> 00:00:30,477
Získá porotu na svou stranu. A až se tak stane,
zruší její obvinění z vraždy Bey.

10
00:00:30,480 --> 00:00:33,290
Potřebuju pomoc odhalit
Fergusonovou před doktorem Millerem.

11
00:00:33,525 --> 00:00:37,146
Pomůžu ti. Řeknu policii, že jsem viděl,
jak Mendel donutil všechny ten jed vypít.

12
00:00:37,160 --> 00:00:39,241
Nikdy nikomu neřekneš,
co mi udělal.

13
00:00:39,242 --> 00:00:42,060
Jestli si myslíš,
že tě Reb dostane ven,

14
00:00:42,080 --> 00:00:44,159
jsi ještě větší blázen,
než si pamatuju.

15
00:00:44,160 --> 00:00:46,169
Řekla jsi Rebovi
pravdu o sobě?

16
00:00:46,200 --> 00:00:48,039
Ne! Ne!

17
00:00:48,110 --> 00:00:50,813
- Já ji zabila. Já ji zabila!
- Kath.

18
00:00:52,065 --> 00:00:54,877
Nebylo třeba, abys vězenkyni udeřila.
Jsi suspendována.

19
00:00:54,880 --> 00:00:58,270
Slyšel jsi, co křičela na chodbě.
"Já ji zabila."

20
00:00:58,280 --> 00:01:00,623
Má v krvi hodně LSD.

21
00:01:00,640 --> 00:01:04,543
Cokoliv řekla nebo udělala
pod vlivem té drogy, nemá význam.
........