1
00:00:04,057 --> 00:00:05,890
- Jsem Jasper Chiswell.
- Ministr?

2
00:00:06,114 --> 00:00:09,963
Vydírají mě dva muži.
Geraint Winn a Jimmy Knight.

3
00:00:10,043 --> 00:00:13,734
Chci na ně něco mít.
Taková hrozba vzájemného zničení.

4
00:00:13,899 --> 00:00:16,709
Budeš ministrova kmotřenka na stáži.

5
00:00:16,789 --> 00:00:19,631
<i>A s touhle historkou
napíchneš vyděrači kancelář.</i>

6
00:00:20,122 --> 00:00:22,864
Komunitní organizovaný odpor.

7
00:00:22,944 --> 00:00:25,380
Znamená to, že si vemem
zpátky, co nám patří.

8
00:00:25,882 --> 00:00:26,949
Nenajdou mě?

9
00:00:27,424 --> 00:00:29,544
<i>Dělej, co ti říkám
a postarám se o tebe.</i>

10
00:00:29,773 --> 00:00:32,464
- Chci ti nabídnout práci.
- Detektivní práce?

11
00:00:32,659 --> 00:00:34,984
Když Billy říká „jim“.

12
00:00:35,064 --> 00:00:38,360
Myslel tím Chiswellovy?
Víme, pro koho vlastně pracujeme?

13
00:00:38,784 --> 00:00:42,344
Holka, kterou zabili,
je v rokli za tátovou chalupou.

14
00:00:44,344 --> 00:00:45,677
Vidím kosti.

15
00:01:28,530 --> 00:01:31,017
Smrtící bílá 4x02
Přeložil Blacklanner

16
00:01:42,384 --> 00:01:43,864
Musíme jít, nech to být!

17
00:01:51,034 --> 00:01:52,329
Pospěš si!

18
00:01:56,919 --> 00:01:58,090
Robin!

19
00:02:08,153 --> 00:02:09,241
Dík.

20
00:02:19,888 --> 00:02:21,544
K autu to nestihneme!

21
00:02:21,624 --> 00:02:24,151
Stodola! Utíkej do stodoly!

22
00:02:52,289 --> 00:02:53,523
Co ruka?

23
00:02:53,603 --> 00:02:55,457
........