1
00:00:16,642 --> 00:00:17,892
Ahoj, Rubene.

2
00:00:17,976 --> 00:00:21,226
Díky, že jste přišla, Lydie.
Všichni jsou vzadu.

3
00:00:21,313 --> 00:00:22,313
Tak pojďme.

4
00:00:23,815 --> 00:00:26,145
Tušila jsem, že dnes zavoláš.

5
00:00:26,235 --> 00:00:28,235
Jasně, jste jasnovidec.

6
00:00:28,320 --> 00:00:29,950
Vlastně ano.

7
00:00:31,406 --> 00:00:34,276
Jsem rád, že jste tady.
Máme spoustu otázek.

8
00:00:37,829 --> 00:00:39,789
Panečku, co se tu stalo?

9
00:00:40,749 --> 00:00:42,249
Zrovna...

10
00:00:43,877 --> 00:00:44,877
...renovujeme.

11
00:00:46,463 --> 00:00:48,763
Takže na mě máte nějaké otázky?

12
00:00:48,841 --> 00:00:52,801
Ano. Když jste s babičkou
mluvila o tom, že tu straší,

13
00:00:52,886 --> 00:00:55,926
- řekla, čí duch to může být?
- Ne.

14
00:00:56,014 --> 00:00:58,104
Pomůžete nám to zjistit?

15
00:00:58,183 --> 00:00:59,393
Třeba ho oslovit?

16
00:00:59,977 --> 00:01:01,227
Můžu naslouchat.

17
00:01:02,437 --> 00:01:06,357
Pokud mě duše osloví,
můžu se pokusit o rozhovor.

18
00:01:14,741 --> 00:01:18,371
Radši otevřete oči. Náš duch obvykle píše.

19
00:01:21,039 --> 00:01:22,039
Dobře.

20
00:01:25,836 --> 00:01:27,666
Ano, cítím tu přítomnost.

21
00:01:29,631 --> 00:01:33,221
Ale se mnou mluvit nechce.
Hovoří skrz vás.

22
00:01:34,303 --> 00:01:35,303
Co máme dělat?

23
00:01:35,387 --> 00:01:38,637
Šlo to, když jsme mysleli,
že nás straší babička,

24
........