1
00:00:00,256 --> 00:00:02,175
<i>Dříve ve Vražedných právech…</i>

2
00:00:02,258 --> 00:00:04,552
Můj syn zemřel a můžeš za to ty.

3
00:00:05,094 --> 00:00:06,971
Vezmeš si to do hrobu.

4
00:00:07,096 --> 00:00:09,015
- Musíme ho pohřbít, truchlit!
- Ne!

5
00:00:09,098 --> 00:00:12,101
{\an8}<i>Vivian, prosím. Udělám cokoli,</i>
<i>abych ho mohl vidět.</i>

6
00:00:12,185 --> 00:00:15,188
- Ahoj.
- Vím, co děláš. Lžeš, že jsi u sestry.

7
00:00:15,271 --> 00:00:16,481
Smaž ten e-mail.

8
00:00:16,564 --> 00:00:18,649
Jiné dítě ti to ztracené nenahradí.

9
00:00:18,733 --> 00:00:20,818
Jsi lepší chlap, než si myslíš.

10
00:00:21,569 --> 00:00:23,488
Vím něco dalšího, co ti pomůže.

11
00:00:23,571 --> 00:00:27,492
<i>Kývli jsme jen proto,</i>
<i>že nás Lanford vydíral Asherovou vraždou.</i>

12
00:00:27,575 --> 00:00:31,788
Annalise má nahrávku, kde říkáte,
že jsem vás nutil svědčit proti ní.

13
00:00:31,871 --> 00:00:33,039
Potřebujeme pouta?

14
00:00:33,122 --> 00:00:34,624
Vím, kdo ten hon začal.

15
00:00:34,707 --> 00:00:36,834
Hannah mě nesnáší, to není novina.

16
00:00:36,918 --> 00:00:38,252
- Takže to nevíš.
- Co?

17
00:00:38,336 --> 00:00:39,921
Co bylo mezi ní a Samem.

18
00:00:40,004 --> 00:00:40,838
Máme Xaviera.

19
00:00:40,922 --> 00:00:44,008
Přiznal, že to byla guvernérka.
Vyřídil jsem to.

20
00:00:47,845 --> 00:00:48,679
Zabils ho?

21
00:00:49,305 --> 00:00:51,265
Jen on mohl Annalise očistit!

22
00:00:51,349 --> 00:00:53,726
- Klid.
- Mohl dosvědčit, že guvernérka…

23
00:00:53,810 --> 00:00:56,729
- Nikdy by to nepřiznal.
- Nezáleželo to na tobě.
........