1
00:00:00,741 --> 00:00:05,241
Titulky 10.10.2020
Andrea1717

2
00:00:05,441 --> 00:00:08,840
V roku 2050, naša Alice
konečne uspela v cestovaní časom.

3
00:00:08,840 --> 00:00:11,110
Dr. Jang Dong Shik.
Prišiel som pre knihu.

4
00:00:11,110 --> 00:00:12,976
Nedokážete to.

5
00:00:13,311 --> 00:00:14,849
Našiel som ju.

6
00:00:14,850 --> 00:00:15,976
Dajte mi tú knihu.

7
00:00:16,120 --> 00:00:18,215
Knihu si vezmeme.

8
00:00:18,251 --> 00:00:20,586
Musí to byť z radiácie z červej diery.

9
00:00:20,591 --> 00:00:22,485
Ak to urobíme,
dieťaťu sa môže stať niečo strašné.

10
00:00:22,810 --> 00:00:25,111
Jin Gyeom.
On ju zhodil dolu.

11
00:00:25,111 --> 00:00:27,041
So študentkou, ktorá spáchala
samovraždu ste si boli blízky, že?

12
00:00:27,041 --> 00:00:28,375
Tak prečo si ju sotil dolu?

13
00:00:28,381 --> 00:00:31,815
Postarám sa,
aby si sa odtiaľto dostal preč.

14
00:00:31,951 --> 00:00:33,850
Nechcem, aby ti ubližovali.

15
00:00:33,850 --> 00:00:34,951
Prepáč mama.

16
00:00:34,951 --> 00:00:39,955
Všetko najlepšie k narodeninám.

17
00:00:40,121 --> 00:00:41,426
Hneď sa vrátim.

18
00:00:41,790 --> 00:00:42,885
Mama.

19
00:00:43,731 --> 00:00:45,326
Čo s stalo?

20
00:00:45,331 --> 00:00:46,525
Kto to urobil?

21
00:00:46,801 --> 00:00:49,066
Ak ma niekedy uvidíš,

22
00:00:49,100 --> 00:00:51,896
nesmieš dať najavo,
že ma poznáš.

23
00:00:52,640 --> 00:00:56,066
Mama!

........