1
00:00:00,648 --> 00:00:02,441
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:02,525 --> 00:00:06,153
Philip má profil KlukproKluka.com.
Můžeme ho pozvat na kafe.

3
00:00:06,237 --> 00:00:08,781
- a dostat DNA.
- Na kafe s vrahem nepůjdeš.

4
00:00:08,864 --> 00:00:10,407
Musíš to hned skončit.

5
00:00:10,491 --> 00:00:11,367
- Ale...
<i>- Teď!</i>

6
00:00:12,535 --> 00:00:14,578
<i>-</i> Vykecalas to?
- Ahoj, Olivere.

7
00:00:14,870 --> 00:00:15,871
Jak se máš?

8
00:00:16,705 --> 00:00:18,916
Řekla ti to, že jo?

9
00:00:26,966 --> 00:00:29,593
- Myslels, že si nevšimneme?
- Nekřič na mě.

10
00:00:29,677 --> 00:00:31,387
- Co je to s tebou?
- Se mnou?

11
00:00:31,554 --> 00:00:34,098
- Vám to snad nevadí!
- Byl to tvůj nápad?

12
00:00:34,181 --> 00:00:36,225
- Já nic neudě...
- Nelži mi.

13
00:00:36,976 --> 00:00:40,479
Není tu co rozhodovat.
Už jsme se rozhodli a souhlasil jsi.

14
00:00:40,563 --> 00:00:42,982
Buď do toho jdeš,
nebo bude o mrtvolu víc.

15
00:00:47,236 --> 00:00:48,612
- Jo.
- Dej mi to.

16
00:01:02,668 --> 00:01:04,753
O TŘI DNY DŘÍVE

17
00:01:06,964 --> 00:01:10,217
- Řekla jsi mu to.
- Byli jsme v maléru. Jinak to nešlo.

18
00:01:11,677 --> 00:01:13,554
<i>Na mě naštvaná nebuď!</i>

19
00:01:13,637 --> 00:01:15,514
<i>- Sklapni.</i>
<i>- Můžeš mě nenávidět.</i>

20
00:01:15,598 --> 00:01:18,017
- Sklapni!
- Bonnie. Vyšlo to!

21
00:01:27,443 --> 00:01:28,861
Chci, abys umřela.

22
00:01:33,991 --> 00:01:35,075
........