1
00:00:00,515 --> 00:00:02,225
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:02,308 --> 00:00:05,103
- Stanford.
- Žádám o přestup.

3
00:00:05,186 --> 00:00:06,396
Pojeď se mnou.

4
00:00:06,479 --> 00:00:09,107
Annalise věděla,
že Sam s Lilou čeká dítě.

5
00:00:09,232 --> 00:00:10,733
Řekla ti, abys ji zabil?

6
00:00:11,150 --> 00:00:14,070
- Nevím, čemu věřit.
- Tomu, co ti pomůže jít dál.

7
00:00:14,487 --> 00:00:16,030
Philip poslal další email.

8
00:00:16,155 --> 00:00:17,740
- Kdy?
- Včera v noci.

9
00:00:17,824 --> 00:00:19,617
Moje máma. Annalise ji znala.

10
00:00:19,701 --> 00:00:21,369
Řekněte mi, co jste viděla.

11
00:00:21,452 --> 00:00:24,080
Viděla jsem ho v rohové kanceláři.
Charlese.

12
00:00:24,581 --> 00:00:26,624
<i>Chce svědčit anonymně.</i>

13
00:00:27,083 --> 00:00:29,002
<i>- Neukázala se.</i>
- Přivedu ji.

14
00:00:29,085 --> 00:00:33,965
- Nedělejte svým lidem špatné jméno.
- Nevím, co se stane, když nesplníte slib.

15
00:00:34,048 --> 00:00:36,801
- Jste stejně špatná jako oni.
- Kdo to byl?

16
00:00:36,884 --> 00:00:39,762
- Jdi spát!
- Ze školy jsem chodil domů sám.

17
00:00:39,846 --> 00:00:42,432
Ale toho dne jsem viděl jenom krev.

18
00:00:42,515 --> 00:00:45,184
Tady. Je to pravda? Zabil Wes svou mámu?

19
00:00:50,565 --> 00:00:53,109
Byla korunní svědkyně
v Annalisině případu.

20
00:00:53,192 --> 00:00:54,444
Soud za vraždu.

21
00:00:54,527 --> 00:00:58,615
Dala mi složku, proto jsem jel do Ohia,
ale podle záznamů nesvědčila.

22
00:00:58,698 --> 00:01:00,950
- Vaše matka, nebo Annalise?
- Má máma.

........