1
00:00:00,265 --> 00:00:02,058
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:02,141 --> 00:00:03,851
Philip Jessup. Sleduje nás.

3
00:00:03,935 --> 00:00:06,312
- Co chcete?
- Imunitu pro mě a kolegy.

4
00:00:06,396 --> 00:00:08,147
Proč potřebujete imunitu?

5
00:00:08,231 --> 00:00:09,899
Zabil jsi nevinnou dívku.

6
00:00:09,983 --> 00:00:11,901
<i>Uškrtil jsi ji na střeše.</i>

7
00:00:12,026 --> 00:00:16,030
- Je to pravda? Zabil Wes svou matku?
- Stál jsem nad ní s nožem.

8
00:00:16,114 --> 00:00:19,200
<i>Falešná vzpomínka,</i>
<i>kterou jste si vytvořil.</i>

9
00:00:19,367 --> 00:00:20,952
<i>- Je tu Wes.</i>
- Cože?

10
00:00:21,035 --> 00:00:23,246
- Čekal na recepci.
- Volej policii.

11
00:00:23,538 --> 00:00:24,372
<i>Cože?</i>

12
00:00:24,664 --> 00:00:26,332
Ve Wesově bytě někdo je!

13
00:00:33,423 --> 00:00:35,258
- Annalise.
<i>- Nechte mě být!</i>

14
00:00:36,175 --> 00:00:39,137
Wesi, zavolejte policii do svého bytu.

15
00:00:40,263 --> 00:00:41,222
Neperte se!

16
00:00:41,681 --> 00:00:42,515
<i>Annalise?</i>

17
00:00:43,891 --> 00:00:45,602
- Dost!
<i>- Annalise!</i>

18
00:00:51,316 --> 00:00:53,610
VRAŽEDNÁ PRÁVA

19
00:01:03,244 --> 00:01:04,203
{\an8}Díky bohu.

20
00:01:05,538 --> 00:01:07,206
{\an8}- Ublížil ti?
- Nic mi není.

21
00:01:07,665 --> 00:01:08,499
{\an8}Kde je Wes?

22
00:01:08,916 --> 00:01:10,043
{\an8}Byl hned za mnou.

23
00:01:17,967 --> 00:01:19,218
{\an8}O DESET LET DŘÍVE

........