1
00:00:01,190 --> 00:00:05,290
{\an8}Sobota, 29. duben 1916.

2
00:00:03,642 --> 00:00:05,742
Po třech dnech bombardování

3
00:00:05,766 --> 00:00:08,266
a posílení anglických jednotek
o 16 tisíc vojáků,

4
00:00:08,290 --> 00:00:12,190
bylo povstalecké vedení
nuceno ustoupit z budovy hlavní pošty.

5
00:00:12,238 --> 00:00:16,238
Irsko nyní podléhá vojenskému velení
generála Sira Johna Maxwella.

6
00:00:33,771 --> 00:00:35,438
Tak co?

7
00:00:37,346 --> 00:00:40,654
Z hlavní pošty je ruina.
Celá ulice je zničená.

8
00:00:57,771 --> 00:01:00,688
Spousta obětí.

9
00:01:00,688 --> 00:01:03,563
- Pane Collinsi.
- Seane.

10
00:01:05,396 --> 00:01:08,271
Pošta je v plamenech.
Umírá příliš mnoho lidí.

11
00:01:08,271 --> 00:01:10,354
Vědí, že je konec, že?

12
00:01:10,354 --> 00:01:11,771
Cítí to.

13
00:01:11,813 --> 00:01:15,688
Musíme bojovat jak mozkem,
tak i srdcem.

14
00:01:15,688 --> 00:01:21,104
Jestli se dohodneme...
vyhneme se dalším obětem.

15
00:01:23,479 --> 00:01:26,855
Seane, promluvíš si s nimi, prosím,
jako náš zástupce.

16
00:01:28,377 --> 00:01:35,077
4. Kapitulace

17
00:02:22,271 --> 00:02:24,813
- Lizo, já jsem...
- Ne.

18
00:02:24,813 --> 00:02:27,271
Ničeho nelituji.

19
00:02:38,521 --> 00:02:40,896
Vpřed, jdeme.

20
00:03:09,712 --> 00:03:12,596
Děkuji, ano, jsem vám vděčný,
že jste mě informoval.

21
00:03:13,813 --> 00:03:15,271
Děkuji, paní McGeeová.

22
00:03:15,271 --> 00:03:16,730
Není zač, pane.

23
........