1
00:00:11,000 --> 00:00:16,000
SHE-RA A PRINCEZNY MOCI
4x03 - Flutterina

2
00:00:22,772 --> 00:00:26,526
Tentokrát vyhraju já.
Je mi fuk, za jakou cenu,

3
00:00:26,609 --> 00:00:28,820
ten portál okamžitě otevřeme!

4
00:00:28,903 --> 00:00:32,449
Ne! To neudělám! Musím to říct
Hordakovi. Pochopí, že...

5
00:00:38,872 --> 00:00:40,165
Odnes ji odsud.

6
00:00:43,877 --> 00:00:45,420
<i>Cos mi to udělala?</i>

7
00:00:50,592 --> 00:00:51,801
Proč jsi to udělala?

8
00:01:04,355 --> 00:01:07,150
Nech mě bejt!

9
00:01:51,986 --> 00:01:55,490
To byla tvá práce, Entrapto?

10
00:01:55,573 --> 00:01:59,744
<i>Entrapto? Entrapto? Entrapto?</i>

11
00:02:07,043 --> 00:02:08,545
Jejda.

12
00:02:08,628 --> 00:02:09,879
Co se tu stalo?

13
00:02:09,963 --> 00:02:13,800
Rebelové dokázali chytit
jednoho z našich botů

14
00:02:13,883 --> 00:02:16,970
a instalovat do něj
nějaké přepěťové zařízení.

15
00:02:17,053 --> 00:02:20,265
Zničil celou eskadru našich strojů.

16
00:02:21,099 --> 00:02:23,476
O mrtvých jenom dobře,

17
00:02:23,560 --> 00:02:29,023
ale kolik přesně bitev nám
tvý boti v poslední době prohráli?

18
00:02:29,107 --> 00:02:31,776
Dej si pozor na jazyk.

19
00:02:32,318 --> 00:02:34,529
Neunavujou tě už prohry?

20
00:02:34,612 --> 00:02:36,447
Konec konců čas běží.

21
00:02:36,531 --> 00:02:38,533
Starší brácha Prime se může
ukázat každou chvíli.

22
00:02:38,616 --> 00:02:42,829
I ty, Catro, by ses měla bát být
v mé přítomnosti takto smělá. Já...

23
00:02:47,500 --> 00:02:48,626
Bezva trik, co?

........