1
00:00:07,060 --> 00:00:09,049
<i>Viděli jste ...</i>

2
00:00:09,073 --> 00:00:10,108
Měl jsem příšerný den.

3
00:00:10,133 --> 00:00:12,101
A když skončil, jen
jsem si uvědomil, že

4
00:00:12,135 --> 00:00:13,636
jediné, co chci
vidět, je tvoje tvář.

5
00:00:14,316 --> 00:00:16,120
Stále se budeš
snažit projít fyzickými testy?

6
00:00:16,154 --> 00:00:18,747
Udělám je. Já prostě
musím být se svým týmem.

7
00:00:18,795 --> 00:00:20,712
JP Hicks. Velitelův syn.

8
00:00:20,746 --> 00:00:22,931
Oba víme, že nejsem
muž, kterého jsi zkoušel

9
00:00:22,965 --> 00:00:25,400
- ze mě vychovat.
- Když se Barb přiblížila ke konci,

10
00:00:25,434 --> 00:00:27,135
závislost JP se zhoršila.

11
00:00:27,170 --> 00:00:28,537
Opravdu mi chybí.

12
00:00:28,571 --> 00:00:29,805
Vím.

13
00:00:31,841 --> 00:00:33,708
Nichelle, kdybych věděl, že

14
00:00:33,743 --> 00:00:35,310
tohle znamená "zastav se"...

15
00:00:35,344 --> 00:00:39,614
Hej, pokud můj muž dokáže zvednout
přes 130 kilo na benchi, tak věř,

16
00:00:39,649 --> 00:00:42,331
že toho budu využívat.

17
00:00:42,366 --> 00:00:44,085
Hej, ty...

18
00:00:44,429 --> 00:00:47,307
Mám lepší nápady,
jak toho můžeš využít.

19
00:00:50,126 --> 00:00:51,793
Ne.

20
00:00:51,828 --> 00:00:54,396
Teď ne. Musím tohle místo
připravit na zítřejší večer.

21
00:00:54,430 --> 00:00:55,630
Dobře.

22
00:00:55,665 --> 00:00:56,898
Takže, kdo dorazí

23
00:00:56,933 --> 00:00:58,333
inspirovat mladé mysli tento měsíc?
........