1
00:00:00,633 --> 00:00:03,733
Vzpomínáte si na mě, pane?

2
00:00:03,758 --> 00:00:05,669
Máte epidurální hematom.

3
00:00:05,694 --> 00:00:08,608
Pokud ihned
neuvolním tlak, zemřete.

4
00:00:08,633 --> 00:00:10,492
Teď v tom jsme společně.

5
00:00:11,006 --> 00:00:13,328
Sonia Jessupová.
Předávkovala se?

6
00:00:13,353 --> 00:00:14,945
- Jsem blízko?
- Pokračujte.

7
00:00:14,970 --> 00:00:17,914
Myslím, že jsem něco nařízl.
Má propíchnutou slezinu.

8
00:00:18,694 --> 00:00:20,328
Ta propíchnutá slezina.

9
00:00:20,353 --> 00:00:22,315
Když dojde k takové
chybě, co se děje potom?

10
00:00:22,340 --> 00:00:23,906
Bude interní review.

11
00:00:24,289 --> 00:00:26,179
Já jsem byl ten,
kdo zaváděl drén,

12
00:00:26,204 --> 00:00:27,772
takže pokud za to
někdo má nést vinu...

13
00:00:27,797 --> 00:00:29,445
Já jsem sledoval ultrazvuk
a vedl vás při umisťování.

14
00:00:29,470 --> 00:00:30,737
To dobře víte.

15
00:00:30,953 --> 00:00:32,187
Pane.

16
00:00:33,491 --> 00:00:35,492
O tom co se stalo při tom ultrazvuku...

17
00:00:35,517 --> 00:00:38,250
Přijďte za mnou s diferenciální
diagnózou Sonji Jessupové.

18
00:00:38,275 --> 00:00:39,876
Hned jak to půjde.

19
00:00:48,062 --> 00:00:50,162
Když jsem zaváděl hrudní drén,

20
00:00:50,187 --> 00:00:51,406
čeho jste si všimla,

21
00:00:51,431 --> 00:00:53,359
zatímco mě doktor Bishop
naváděl při umisťování?

22
00:00:53,414 --> 00:00:54,854
Toho stejného co vy.

23
00:00:54,879 --> 00:00:56,445
........