1
00:00:02,252 --> 00:00:04,328
Viděli jste...

2
00:00:06,581 --> 00:00:08,683
- Splašil jsem vám posilu.
- Jakou posilu?

3
00:00:10,109 --> 00:00:11,213
Kapitánko.

4
00:00:11,248 --> 00:00:14,785
Pracoval v mezinárodní sekci.
Zná arabské podsvětí a mluví plynně arabsky.

5
00:00:16,500 --> 00:00:17,891
Běžte tam.

6
00:00:17,926 --> 00:00:19,544
Jsou tam rodiny bez dokladů.

7
00:00:19,588 --> 00:00:21,939
Kdo je to? Co tady dělá?

8
00:00:21,974 --> 00:00:24,587
Jestli nemáte doklady,
měli byste co nejrychleji zmizet.

9
00:00:24,622 --> 00:00:26,337
Každou chvíli dorazí poldové.

10
00:00:28,766 --> 00:00:30,789
S vaší advokátní kariérou je konec.

11
00:00:32,298 --> 00:00:36,310
Nepropustil jsem sexuálního násilníka,
ale nevinného člověka.

12
00:00:36,345 --> 00:00:39,240
Máte strach, že jim povím
o Garnierových metodách?

13
00:00:39,269 --> 00:00:42,146
Překrucování znaleckých posudků,
vykonstruovaný viník?

14
00:00:42,190 --> 00:00:44,389
Pane soudce, nemohu vás obhajovat.

15
00:00:44,416 --> 00:00:46,131
Soupeříte s těžší váhou.

16
00:00:46,782 --> 00:00:48,656
To je matka - Layla.

17
00:00:48,691 --> 00:00:50,971
A dva synové - Nazim a Rodi.

18
00:00:51,015 --> 00:00:54,349
- A souvislost se zbraněmi?
- Nejstarší z bratrů s nimi obchoduje.

19
00:00:55,977 --> 00:00:57,464
Tak jo, ukaž to zboží.

20
00:00:59,739 --> 00:01:01,340
- Kurňa.
- Tintine, dobrý?

21
00:01:01,375 --> 00:01:02,914
<i>Ještě pořád mlu...</i>

22
00:01:02,941 --> 00:01:03,944
Tintine?

23
00:01:17,827 --> 00:01:18,936
Ano.

........