1
00:00:11,000 --> 00:00:16,000
SHE-RA A PRINCEZNY MOCI
4x04 - Pulz

2
00:00:41,750 --> 00:00:42,750
Teď!

3
00:00:51,634 --> 00:00:53,136
Bum, sítě.

4
00:00:53,219 --> 00:00:54,637
Připravte se.

5
00:00:54,721 --> 00:00:57,807
Podle zvědů Horda přepravuje
prototyp nový zbraně.

6
00:00:57,891 --> 00:01:01,352
Do Šeptajícího lesa by se neodvážili,
kdyby to nebylo něco silnýho.

7
00:01:01,436 --> 00:01:05,857
Jak znám Entraptu,
bude to velký, nečekaný a...

8
00:01:07,525 --> 00:01:08,860
neviditelný.

9
00:01:08,943 --> 00:01:10,070
Geniální.

10
00:01:13,782 --> 00:01:15,867
Nebo tu nic není.

11
00:01:15,950 --> 00:01:18,787
Ale podle zvědů Catra
přepravuje tu zbraň dneska.

12
00:01:18,870 --> 00:01:20,371
Měla tu být.

13
00:01:27,462 --> 00:01:28,463
Je to past.

14
00:02:03,039 --> 00:02:05,500
Nechápu, jak k tomu došlo.

15
00:02:05,583 --> 00:02:08,670
Hordě muselo dojít,
že na ten transportér zaútočíme,

16
00:02:08,753 --> 00:02:10,338
a nastražili past.

17
00:02:16,427 --> 00:02:17,762
Jste všichni celý?

18
00:02:17,846 --> 00:02:19,472
Úplně.

19
00:02:22,100 --> 00:02:24,060
Fajn, už nám bylo i líp.

20
00:02:25,228 --> 00:02:28,481
Jak to pořád dělají?
Ať vás vyšlu kamkoliv,

21
00:02:28,565 --> 00:02:31,401
Horda se vždycky objeví
a misi překazí.

22
00:02:31,484 --> 00:02:33,528
A já tu jenom trčím, já...

23
00:02:33,611 --> 00:02:36,781
To nic, Glimmer. Všichni ví,
že tě v Zářícím měsíci potřebujou.
........