1
00:00:01,463 --> 00:00:06,885
<i>Rekonstruované události
jsou založené na výpovědích očitých svědků.</i>

2
00:00:08,539 --> 00:00:11,891
<i>V tomto světě existuje
skutečné zlo</i>

3
00:00:12,576 --> 00:00:16,957
<i>v nejtemnějších stínech
a na nejobyčejnějších místech.</i>

4
00:00:18,033 --> 00:00:21,960
<i>Toto jsou skutečné a nepředstavitelné
příběhy nevinných lidí.</i>

5
00:00:24,451 --> 00:00:28,015
<i>Když se mladá rodina nastěhovala
do starého domu,</i>

6
00:00:28,093 --> 00:00:35,773
<i>brzy zjistila, že není sama.
Útoky zuřivých duchů</i>

7
00:00:35,797 --> 00:00:40,328
<i>tu jejich životy
přeměnily na peklo.</i>

8
00:00:40,352 --> 00:00:46,553
<i>Až dokud se jeden smělý chlapec
neodvážil neklidným duchům vzdorovat.</i>

9
00:00:51,478 --> 00:00:57,878
<i>Mezi světem, který vidíme
a tím, čeho se obáváme, jsou dveře.</i>

10
00:00:58,828 --> 00:01:04,478
<i>Když jsou otevřeny, noční můry
se stanou realitou.</i>

11
00:01:04,501 --> 00:01:06,853
STRAŠENÍ
Dům mrtvých

12
00:01:06,877 --> 00:01:09,128
Přepis a překlad:
dom.smrc @2020

13
00:01:14,828 --> 00:01:20,641
Glen Burnie je malé městečko v Marylandu,
nedaleko města Baltimore.

14
00:01:22,117 --> 00:01:26,291
<i>Odjakživa bylo domovem
těžko upřímných, pracujících rodin.</i>

15
00:01:30,316 --> 00:01:36,894
<i>Ale když povstanou zlí duchové,
tak pro nevinné lidi tu není útočiště.</i>

16
00:01:37,919 --> 00:01:45,794
<i>I tady se potulují neklidné duše
mrtvých a snaží se pomstít živým.</i>

17
00:02:18,341 --> 00:02:21,449
<i>Jsem rád, že v našem studiu můžeme
přivítat našeho následujícího hosta.</i>

18
00:02:21,473 --> 00:02:25,924
<i>Je to pan Billy Bean, který nám poví
opravdu neobyčejný příběh,</i>

19
00:02:26,474 --> 00:02:29,674
<i>který souvisí se světem duchů.</i>

20
00:02:30,577 --> 00:02:34,400
<i>No, je to dlouhý příběh. Myslím,
že bych měl začít od začátku.</i>

21
........