1
00:01:16,509 --> 00:01:20,172
"V období 257B.C."
Se vedli mocenské války mezi sedmi státy.
Chi, Chu, Yen, Han, Chao, Wei a Chin.

2
00:01:20,280 --> 00:01:24,341
Chinu vládl tyranský císař.

3
00:01:24,451 --> 00:01:28,217
Lidé umírali pod jeho nemilosrdnou,
vládou teroru.

4
00:01:52,145 --> 00:01:55,171
Stát Chin napadl stát Chao
a podrobil si několik měst.

5
00:01:55,281 --> 00:01:58,409
Císařské paláce byly
zrenovovány.

6
00:01:59,052 --> 00:02:01,612
Lidé Chao žijí ve velkém utrpení.

7
00:02:01,721 --> 00:02:05,817
Vojáky vedl sám císař Chinu.

8
00:02:07,093 --> 00:02:10,153
Směřovali k Han Danu.

9
00:02:10,263 --> 00:02:14,495
Stát Chao brzy padne
do rukou Chinu.

10
00:02:14,601 --> 00:02:18,901
A náš stát Wei bude další na řadě.

11
00:02:19,873 --> 00:02:21,807
Mistře Hau, nemusíte mi to říkat.

12
00:02:24,043 --> 00:02:25,908
Věřím, že se dříve
nebo později zastaví.

13
00:02:26,012 --> 00:02:28,105
To je nemožné.

14
00:02:28,581 --> 00:02:30,549
Pokud okamžitě překročím řeku.

15
00:02:30,650 --> 00:02:32,584
Do třech dnů vám donesu dobré zprávy.

16
00:02:32,952 --> 00:02:34,647
Jak se jmenuješ?

17
00:02:34,754 --> 00:02:35,778
Jsem Zhu Hai.

18
00:02:37,190 --> 00:02:41,490
Hrdina z města Da Liang.
Tvá skvělá pověst tě předchází.

19
00:02:41,895 --> 00:02:42,895
Vy mi lichotíte.

20
00:02:45,064 --> 00:02:46,998
Jsem nikdo.

21
00:02:47,100 --> 00:02:48,727
Jen doufám, že něco dokážu.

22
00:02:48,835 --> 00:02:49,835
Sbohem.

23
00:02:50,036 --> 00:02:51,036
Hrdino.

........