1
00:00:06,041 --> 00:00:10,083
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:17,541 --> 00:00:19,416
Dobrý večer. Kdo jste?

3
00:00:22,791 --> 00:00:23,916
Jsme doktoři.

4
00:00:37,250 --> 00:00:38,916
Moji matku zabili doktoři.

5
00:00:42,291 --> 00:00:43,875
Trpěla spoustu let.

6
00:00:46,875 --> 00:00:49,916
Říká se, že na bolest si zvyknete,
ale to není pravda.

7
00:00:52,750 --> 00:00:53,750
Zůstává.

8
00:00:54,250 --> 00:00:55,250
Je tam pořád.

9
00:00:58,000 --> 00:01:00,250
A nemůžete před ní utéct.

10
00:01:02,750 --> 00:01:03,833
Ovládá vás.

11
00:01:05,250 --> 00:01:07,625
Nakazí každý okamžik vašeho života.

12
00:01:09,000 --> 00:01:11,083
A i když máte silnou mysl,

13
00:01:13,416 --> 00:01:14,875
bolest je pro ni zhoubná.

14
00:01:18,041 --> 00:01:20,166
A vy prosíte, aby přestala.

15
00:01:21,916 --> 00:01:24,500
Udělali byste cokoli,
abyste na jednu vteřinu,

16
00:01:25,250 --> 00:01:27,333
na jednu krátkou vteřinu netrpěli.

17
00:01:37,375 --> 00:01:39,208
Vaše hrabství ohrožuje velké zlo.

18
00:01:40,583 --> 00:01:43,250
Zjistili jsme,
že se na vašem území šíří nemoc.

19
00:01:43,333 --> 00:01:44,166
Skutečně?

20
00:01:44,250 --> 00:01:46,541
Musíme izolovat nemocné,
ochránit obyvatelstvo.

21
00:01:52,708 --> 00:01:53,708
Agresivita.

22
00:01:56,083 --> 00:01:58,000
Atrofie nadledvin.

23
00:02:00,958 --> 00:02:01,791
Modrá krev?

24
00:02:03,250 --> 00:02:04,500
To jsou příznaky?

........