1
00:00:06,083 --> 00:00:10,083
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:22,083 --> 00:00:24,791
{\an8}LOUISIANA 1782

3
00:00:41,083 --> 00:00:43,750
<i>Mnoho lidí odmítá</i>
<i>vidět záhady tohoto světa.</i>

4
00:00:45,125 --> 00:00:47,791
<i>Jsou si jistí,</i>
<i>že jakýkoliv jev lze vysvětlit.</i>

5
00:00:49,041 --> 00:00:51,000
<i>I takový, který se vzpírá rozumu.</i>

6
00:00:51,416 --> 00:00:52,416
<i>Utvrzuje je to.</i>

7
00:00:54,083 --> 00:00:57,000
<i>Myslí si, že jsou pány svého osudu.</i>

8
00:01:28,375 --> 00:01:29,916
<i>Odmítnou uvěřit,</i>

9
00:01:31,083 --> 00:01:32,500
<i>co vám dnes vyprávím.</i>

10
00:01:37,125 --> 00:01:41,958
<i>Budou si myslet, že jsem si to vymyslela,</i>
<i>že moje představivost probudila mrtvé.</i>

11
00:01:45,791 --> 00:01:47,625
<i>Nebudu je přesvědčovat.</i>

12
00:01:48,083 --> 00:01:49,416
<i>Vím, co jsem viděla.</i>

13
00:01:50,875 --> 00:01:51,875
<i>A věřte mi,</i>

14
00:01:52,958 --> 00:01:54,333
<i>tohle je pouhý začátek.</i>

15
00:01:58,458 --> 00:02:02,375
TŘETÍ KAPITOLA
NEVINNÍ

16
00:02:16,291 --> 00:02:17,666
Alberte, jsi v pořádku?

17
00:02:21,250 --> 00:02:22,166
Jsem v pohodě.

18
00:02:26,625 --> 00:02:28,791
Jestli ti mám pomoct
osvobodit tvého přítele,

19
00:02:29,541 --> 00:02:31,291
víš, co chci na oplátku.

20
00:02:32,125 --> 00:02:32,958
Jo.

21
00:02:34,541 --> 00:02:36,208
Závisí na nás životy mých lidí.

22
00:02:36,625 --> 00:02:38,375
Na mě se můžeš spolehnout.

23
00:02:38,458 --> 00:02:40,291
Pomůžu tobě i Bratrstvu.

24
00:02:40,875 --> 00:02:42,000
A tvoje hraběnka?
........