1
00:00:06,041 --> 00:00:09,458
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:31,083 --> 00:00:32,083
Nemohl jsem spát.

3
00:00:33,541 --> 00:00:34,458
Já taky ne.

4
00:00:37,708 --> 00:00:39,208
To bude tou změnou času.

5
00:00:39,708 --> 00:00:40,833
Zvykneš si.

6
00:00:41,375 --> 00:00:42,250
To doufám.

7
00:00:44,958 --> 00:00:45,791
A co vy?

8
00:00:46,583 --> 00:00:48,125
Trápí vás něco?

9
00:00:56,916 --> 00:00:58,291
Co se stalo v tom kině?

10
00:01:03,000 --> 00:01:03,833
Promiň.

11
00:01:04,416 --> 00:01:06,416
Nechci, aby ses cítil trapně. Jen…

12
00:01:06,875 --> 00:01:08,791
To je jedno. Prostě mám starost.

13
00:01:10,416 --> 00:01:11,250
O Gabina?

14
00:01:14,291 --> 00:01:16,541
Myslíš si, že byl…

15
00:01:17,000 --> 00:01:18,291
v Mexiku šťastný?

16
00:01:19,750 --> 00:01:20,583
Ano.

17
00:01:21,375 --> 00:01:22,625
Podle mě byl a moc.

18
00:01:31,625 --> 00:01:32,666
Dobrou noc.

19
00:02:05,416 --> 00:02:06,333
Jdeš hned?

20
00:02:09,708 --> 00:02:10,750
Vypadá to tak.

21
00:02:25,416 --> 00:02:28,000
Omluvíš se jako správný gentleman.

22
00:02:28,625 --> 00:02:29,500
Slyšíš mě?

23
00:02:30,000 --> 00:02:31,791
Už mě nikdy takhle neztrapňuj.

24
00:03:03,791 --> 00:03:07,041
Gabino, sice to není snadné,
ale musíš se tomu postavit.

25
00:03:07,125 --> 00:03:08,416
Nikomu omluvu nedlužím.
........