1
00:00:06,166 --> 00:00:09,583
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:20,125 --> 00:00:21,625
- Připravit.
- Připraven.

3
00:00:22,500 --> 00:00:23,333
Teď!

4
00:00:28,375 --> 00:00:30,500
Řeknete, že jsem měla příznivý vítr.

5
00:00:31,791 --> 00:00:33,708
Jsi dobrá, o tom není pochyb.

6
00:00:33,791 --> 00:00:36,333
Ale z takové vzdálenosti se nedá minout.

7
00:00:36,416 --> 00:00:38,875
Proč nepřijmeš, že jsem lepší než ty?

8
00:00:39,333 --> 00:00:43,250
Mládežnický turnaj letos vyhraje
Cayetana Aldamaová!

9
00:00:44,041 --> 00:00:47,666
- No tak, potlesk!
- Přestaň. Nechovej se jak pitomec.

10
00:00:49,791 --> 00:00:50,625
Kam jdeš?

11
00:00:51,416 --> 00:00:52,875
- Teď já.
- Už není čas.

12
00:00:53,458 --> 00:00:55,541
Chci se na tu večeři převléknout.

13
00:00:57,125 --> 00:00:58,083
Na jakou večeři?

14
00:01:01,916 --> 00:01:03,208
U Falcónů.

15
00:01:03,750 --> 00:01:04,958
Matka ti to neřekla?

16
00:01:06,750 --> 00:01:08,000
Gabino se vrací domů.

17
00:01:09,916 --> 00:01:11,458
Prý je velmi pohledný.

18
00:01:12,166 --> 00:01:14,250
Umíš si představit, že si ho vezmu?

19
00:01:15,416 --> 00:01:17,875
Určitě se na něj taky těšíš.

20
00:01:17,958 --> 00:01:19,416
Dlouho jste se neviděli.

21
00:01:25,375 --> 00:01:27,000
- Připravit!
- Připraven.

22
00:01:28,166 --> 00:01:29,000
Teď!

23
00:02:35,375 --> 00:02:36,416
Drahoušku.

24
00:02:37,000 --> 00:02:38,541
Pořád stejně voníš, matko.
........