1
00:00:05,573 --> 00:00:08,219
NÁSLEDUJÍCÍ DEN

2
00:00:11,506 --> 00:00:13,438
Na první straně je tvá fotka.

3
00:00:15,945 --> 00:00:17,467
Tvá fotka a...

4
00:00:19,119 --> 00:00:21,821
Jmenoval se Gaston,
narodil se v Cannes.

5
00:00:22,367 --> 00:00:24,004
Yvon k němu sedělo víc.

6
00:00:27,231 --> 00:00:32,156
Yvon, Gérard, Emilie...
K čemu to všechno je?

7
00:00:34,849 --> 00:00:36,109
Máš hlad?

8
00:00:41,112 --> 00:00:43,909
- Kde jsi to našla?
- V pekárně.

9
00:00:43,939 --> 00:00:45,915
Je to poprvé, co jsem žebrala.

10
00:00:49,735 --> 00:00:51,737
Co budeme dělat, Marceli?

11
00:00:53,612 --> 00:00:55,411
Nemůžeme tady zůstat.

12
00:00:55,441 --> 00:00:57,684
Bude lepší,
když se na čas schováš.

13
00:00:57,714 --> 00:01:00,214
Podívej se na jízdní
řád autobusu do Moissay.

14
00:01:00,564 --> 00:01:03,216
- Moissay, tam ses narodil?
- Ano.

15
00:01:04,136 --> 00:01:07,268
Marceli.
Marceli, pojď se podívat.

16
00:01:07,707 --> 00:01:11,334
Synovec starosty zmizel.
Malý Gustave Larcher, 9 let,

17
00:01:11,364 --> 00:01:14,596
synovec starosty
Daniela Larchera, je hledán již...

18
00:01:19,521 --> 00:01:22,693
- Musím zavolat Danielovi.
- Ty ses zbláznil!

19
00:01:22,723 --> 00:01:25,534
Nikam nepůjdeš!
Co kdyby tě poznali?

20
00:01:32,471 --> 00:01:33,913
Co děláš?

21
00:01:38,226 --> 00:01:40,510
- Risknu to.
- Marceli, já tě prosím.

22
00:02:21,552 --> 00:02:24,395
3x10 - Z lásky
Přeložila channina
........