1
00:00:02,774 --> 00:00:04,240
Holka, kterou zabili,

2
00:00:04,320 --> 00:00:06,800
<i>je v rokli za tátovou chalupou.</i>

3
00:00:06,880 --> 00:00:10,123
Ještě tu měli hledat.
Měli by obrátit les naruby.

4
00:00:10,311 --> 00:00:12,160
To je Chiswell prostě vypakoval?

5
00:00:12,622 --> 00:00:15,731
<i>Jimmy, chceme oba to samé.
Aamir to zařídí.</i>

6
00:00:19,540 --> 00:00:20,700
Co tu děláte?

7
00:00:20,780 --> 00:00:23,839
- Co pan Henry Drummond?
- Izzy, prosím tě mlč!

8
00:00:24,199 --> 00:00:25,840
Já nemám chuť.

9
00:00:28,078 --> 00:00:29,212
Vrahu!

10
00:00:29,292 --> 00:00:32,320
- Co ta holka říkala?
- Buď zticha, ty pitomá náno!

11
00:00:32,400 --> 00:00:34,811
Okrádáš vlastní nadaci, Gerainte.

12
00:00:34,996 --> 00:00:37,610
Jestli to praskne, s Dellou končíte.

13
00:00:37,861 --> 00:00:39,939
Stavte se zítra ráno u mě.

14
00:00:40,019 --> 00:00:42,037
Měl bych pro vás další práci.

15
00:00:42,117 --> 00:00:44,603
Jestli mě Chiswell najde, zabije mě.

16
00:00:44,800 --> 00:00:45,902
Billy!

17
00:00:46,650 --> 00:00:47,962
Pošlete záchranku!

18
00:01:38,682 --> 00:01:41,685
Smrtící Bílá 4x03
Přeložil Blacklanner

19
00:01:56,442 --> 00:01:57,606
Je otevřeno.

20
00:02:04,520 --> 00:02:05,740
Jsi v pořádku?

21
00:02:08,720 --> 00:02:10,911
- Kde je Chiswell?
- Ten je...

22
00:02:14,680 --> 00:02:16,507
Jak ses dostala dovnitř?

23
00:02:18,160 --> 00:02:19,823
Dveře nebyly dovřené.

24
00:02:24,902 --> 00:02:27,004
........