1
00:00:23,875 --> 00:00:27,042
MŮJ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL

2
00:01:46,042 --> 00:01:47,958
Ano.

3
00:01:48,042 --> 00:01:50,042
Jistě.

4
00:01:51,750 --> 00:01:53,750
Ano.

5
00:01:53,792 --> 00:01:55,792
Ano, samozřejmě.

6
00:01:56,375 --> 00:02:00,583
Ne, věř mi. Teď je čas prodat.

7
00:02:00,667 --> 00:02:04,917
Všichni sběratelé budou
na veletrhu starožitností.

8
00:02:04,958 --> 00:02:09,792
Je to jenom první odhad.

9
00:02:09,875 --> 00:02:13,583
Promiň, budu ti muset zavolat později.

10
00:02:13,625 --> 00:02:15,958
Zrovna přišel můj klient.

11
00:02:59,667 --> 00:03:01,250
Posaďte se, prosím.

12
00:03:05,667 --> 00:03:08,500
Pán tě dnes vítá doma

13
00:03:09,708 --> 00:03:11,750
Patricku

14
00:03:11,833 --> 00:03:13,958
ale nejsi sám.

15
00:03:14,750 --> 00:03:17,458
Tvoje rodina a přátelé -

16
00:03:17,542 --> 00:03:20,750
všichni tvoji přátelé - jsou s tebou.

17
00:03:20,833 --> 00:03:22,708
Oddanost,

18
00:03:22,750 --> 00:03:25,958
laskavost, kterou jsi vždy prokazoval,

19
00:03:26,458 --> 00:03:28,417
všem svým přátelům

20
00:03:28,458 --> 00:03:32,167
si dnes všichni připomínají.

21
00:03:36,583 --> 00:03:38,708
Pro ty, kteří mají zájem

22
00:03:38,750 --> 00:03:41,667
je tady pamětní kniha k podpisu.

23
00:03:43,792 --> 00:03:45,958
Děkuji, madam.

24
00:03:50,250 --> 00:03:52,250
Děkuji, madam.

25
00:03:53,792 --> 00:03:56,625
Děkuji vám, že jste přišel.
........