1
00:00:26,604 --> 00:00:27,760
No tak.

2
00:00:32,461 --> 00:00:33,627
Ne.

3
00:00:39,132 --> 00:00:40,757
Počkat, prosím.

4
00:00:41,380 --> 00:00:43,319
Nezabíjejte mě. Rodiče
jsou bohatí, dobře?

5
00:00:43,366 --> 00:00:45,741
Dostanete, kolik budete chtít. Přísahám.

6
00:00:46,811 --> 00:00:49,653
Prosím, ne.

7
00:01:31,811 --> 00:01:34,448
Zrádce, Helstrom,

8
00:01:35,184 --> 00:01:36,567
byl varován.

9
00:01:37,552 --> 00:01:39,161
Ví, že přicházíme.

10
00:01:41,629 --> 00:01:43,258
Pak je třeba

11
00:01:44,106 --> 00:01:45,471
udělat ještě něco.

12
00:01:46,731 --> 00:01:47,927
Ta žena?

13
00:01:50,643 --> 00:01:51,947
Přiveď mi ji.

14
00:01:54,595 --> 00:01:59,284
HELSTROM
1x03 - The One Who Got Away

15
00:02:22,318 --> 00:02:28,104
Překlad: Jesmot
Korekce: Zira

16
00:02:54,138 --> 00:02:58,917
www.edna.cz/helstrom/

17
00:03:43,197 --> 00:03:45,627
- Co je?
- Co jsi sakra udělala?

18
00:03:45,929 --> 00:03:47,171
Co prosím?

19
00:03:47,819 --> 00:03:49,999
- Máma je zpátky.
<i>- Zpomal.</i>

20
00:03:50,089 --> 00:03:52,839
<i>- Jak to myslíš, že je zpátky?</i>
- Že je zpátky.

21
00:03:52,925 --> 00:03:55,593
Nevím, co jsi udělala,
a nechci to vědět,

22
00:03:55,651 --> 00:03:57,729
ale už roky nebyla tak při smyslech.

23
00:03:59,451 --> 00:04:02,240
<i>- Jsi tam?</i>
- Jo, jsem tady.

........