1
00:00:05,022 --> 00:00:07,692
Hovorí sa, že čas je najlepší zlodej,

2
00:00:07,790 --> 00:00:09,760
lebo kradne minulosť.

3
00:00:10,994 --> 00:00:13,634
Najskôr maličkosti, potom spomienky,

4
00:00:13,730 --> 00:00:17,170
až kým nám ostane iba vzdialená
ozvena toho čo bolo.

5
00:00:19,769 --> 00:00:21,669
Všetci sme počuli príbehy.

6
00:00:21,771 --> 00:00:24,141
Ako ambície podporujú technológie,

7
00:00:24,241 --> 00:00:26,441
ktoré ponúkajú uľahčenie a komfort,

8
00:00:26,543 --> 00:00:29,983
ale za cenu závislosti a sporov.

9
00:00:31,381 --> 00:00:32,921
Tak ako boli svetlá civilizácie

10
00:00:33,016 --> 00:00:35,016
rozptýlené po celom svete,

11
00:00:35,118 --> 00:00:38,858
až kým po Veľkom tresku nastala tma.

12
00:00:40,290 --> 00:00:41,560
A ako povrchové vojny

13
00:00:41,658 --> 00:00:43,828
otrávili atmosféru,

14
00:00:43,927 --> 00:00:46,127
a prinútili preživších žiť pod zemou

15
00:00:46,229 --> 00:00:47,599
stovky rokov...

16
00:00:49,066 --> 00:00:52,636
až kým nepovstali a nevybudovali svet odznova...

17
00:00:53,636 --> 00:00:55,936
Tu v Novom Babyle...

18
00:00:57,474 --> 00:00:59,584
Všetci pracujú v harmónií.

19
00:01:02,245 --> 00:01:06,945
Nikto to nerobí kvôli jedlu, práci
alebo kvôli zmyslu pre komunitu.

20
00:01:08,218 --> 00:01:10,548
Bez ohľadu na váš pôvod, vek alebo pohlavie,

21
00:01:10,653 --> 00:01:12,563
každý má svoje poslanie.

22
00:01:12,655 --> 00:01:15,025
Pre štát, pre komunitu,

23
00:01:15,125 --> 00:01:16,685
pre všetkých.

24
00:01:16,793 --> 00:01:19,333
Pre štát, pre komunitu, pre všetkých.

25
00:01:19,429 --> 00:01:21,029
........