1
00:00:40,036 --> 00:00:43,030
Hollywood Classic uvádí

2
00:00:46,191 --> 00:00:50,174
LAKOMEC

3
00:01:44,701 --> 00:01:50,870
Ujistila jste mne svou oddaností
a teď věšíte hlavu?

4
00:01:51,278 --> 00:01:54,186
Vy vzdycháte,
zatímco já jsem na vrcholu blaha.

5
00:01:54,466 --> 00:01:56,811
Copak je zlého na tom,
že jsem šťastný?

6
00:01:57,109 --> 00:01:59,766
Nebo možná litujete toho,
že jste se mi zaslíbila?

7
00:01:59,906 --> 00:02:03,337
Ne, Valére. Nelituji vůbec ničeho,
co jsem udělala pro vás.

8
00:02:03,551 --> 00:02:06,309
Jsem vedena tak mocným,
láskyplným citem

9
00:02:06,437 --> 00:02:09,188
a nemám ani sílu přát si,
aby věci byly jinak.

10
00:02:09,743 --> 00:02:12,145
Bojím se však toho,
jak je všechno příliš krásné.

11
00:02:12,258 --> 00:02:14,643
A že vás, Valére,
miluji víc, než bych měla.

12
00:02:14,991 --> 00:02:17,964
Chováte-li mě v lásce, Eliško,
nemusíte se mě přece bát.

13
00:02:18,103 --> 00:02:20,546
Já strach mám ze sta jiných věcí.

14
00:02:22,537 --> 00:02:24,098
Děsí mě otcův hněv.

15
00:02:24,255 --> 00:02:26,559
Výčitky příbuzných,
lidské klevety.

16
00:02:30,026 --> 00:02:33,844
Bojím se také, Valére,
jak nestálé jsou lidské city.

17
00:02:34,161 --> 00:02:37,165
Že vy, muži, vždycky oplácíte
lhostejným chladem

18
00:02:37,282 --> 00:02:39,714
projevy horoucí lásky
příliš nevinné.

19
00:02:39,841 --> 00:02:42,818
Neposuzujte mě podle jiných,
tím mi křivdíte.

20
00:02:43,064 --> 00:02:46,312
Copak bych se mohl, Eliško,
své lásce k vám zpronevěřit?

21
00:02:47,640 --> 00:02:49,520
Na to vás příliš miluji.

........