1
00:00:06,089 --> 00:00:09,760
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,720 --> 00:00:12,804
<i>Viděli jste...</i>

3
00:00:12,888 --> 00:00:15,641
<i>Po pěti letech věznění na kosmické lodi</i>

4
00:00:15,724 --> 00:00:19,144
<i>se náš hrdina Gary neseznámil s jedním,</i>
<i>ale dvěma kamarády.</i>

5
00:00:19,228 --> 00:00:22,481
<i>Jeden je ničitel planet</i>
<i>a druhý usmrcující lovec lidí.</i>

6
00:00:22,564 --> 00:00:25,067
<i>Oba dva jsou napojení</i>
<i>na lorda Velkomožného,</i>

7
00:00:25,150 --> 00:00:26,985
<i>který vypadá dost krutě. Co bude dál?</i>

8
00:00:27,110 --> 00:00:28,153
<i>Právě začínáme,</i>

9
00:00:28,237 --> 00:00:29,655
<i>tak si dřepněte na zadek,</i>

10
00:00:29,738 --> 00:00:31,365
<i>protože to bude náročné.</i>

11
00:00:35,786 --> 00:00:39,164
<i>Gary, máš kyslík na osm minut.</i>

12
00:00:40,249 --> 00:00:42,459
HUE, kdybys měl osm minut života

13
00:00:42,543 --> 00:00:45,128
a mohl si dělat, co bys chtěl,
co by to bylo?

14
00:00:45,587 --> 00:00:46,838
<i>Shromažďuji data...</i>

15
00:00:48,131 --> 00:00:52,302
<i>Přetransformoval bych se v živou bytost</i>
<i>a jel do Paříže.</i>

16
00:00:54,721 --> 00:00:56,348
To je blbý! Vlastně...

17
00:00:56,473 --> 00:00:58,934
Super skvělý.

18
00:00:59,226 --> 00:01:00,727
<i>Co bys dělal ty, Gary?</i>

19
00:01:01,061 --> 00:01:02,729
Úplně cokoliv,

20
00:01:02,813 --> 00:01:04,773
hlavně aby to bylo s Quinn.

21
00:01:05,274 --> 00:01:07,693
Můžeme pozorovat vesmírný prostor.

22
00:01:07,818 --> 00:01:09,778
<i>Je mi líto, že to takhle dopadlo.</i>

23
00:01:11,572 --> 00:01:12,489
To se stává.

24
00:01:41,476 --> 00:01:44,646
RUXX CLUSTER
........