1
00:00:06,173 --> 00:00:09,927
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,011 --> 00:00:13,096
Sestřel ten laser!

3
00:00:13,180 --> 00:00:16,350
<i>To samé, co říká Měsíční koláč,</i>
<i>jste slyšeli v předchozím díle.</i>

4
00:00:16,433 --> 00:00:18,685
<i>Avocato se už hodně dlouho snaží</i>

5
00:00:18,769 --> 00:00:20,687
<i>zachránit svého syna Cata,</i>

6
00:00:20,771 --> 00:00:23,023
<i>- kterého lord Velkomožný uvěznil.</i>
<i>- </i>Sakra!

7
00:00:23,106 --> 00:00:26,818
<i>Gary přísahal, že se nezastaví,</i>
<i>dokud se malý Cato nevrátí domů.</i>

8
00:00:26,902 --> 00:00:28,487
<i>A Gary slovo dodrží vždycky.</i>

9
00:00:42,876 --> 00:00:45,295
<i>Máš kyslík na čtyři minuty, Gary.</i>

10
00:00:47,089 --> 00:00:50,425
Avocato, teď by bylo dobrý
se zjevit a nabrat mě.

11
00:00:50,509 --> 00:00:51,885
<i>On se tu neobjeví, Gary.</i>

12
00:00:53,220 --> 00:00:54,888
<i>Obávám se, že nikdo.</i>

13
00:00:55,138 --> 00:00:58,225
HUE, jaká je pravděpodobnost,
že jsem nesmrtelný?

14
00:00:58,350 --> 00:01:03,146
- Jako Zeus, Herakles nebo Octoprime Rex?
- <i>Nulová.</i>

15
00:01:03,230 --> 00:01:06,692
Myslím, že v sobě něco
z Octoprima Rexe mám. Fakt tomu věřím.

16
00:01:06,817 --> 00:01:09,152
<i>Nemáš naprosto žádnou naději.</i>

17
00:01:09,236 --> 00:01:13,073
<i>Protože Octoprima Rexe</i>
<i>sis od základu vymyslel sám.</i>

18
00:01:13,323 --> 00:01:17,286
Když mluvíme o procentech a o tom,
že by se ze mě stal osmistranný T-Rex,

19
00:01:17,536 --> 00:01:19,997
- jaké jsou vyhlídky?
- <i>Nula procent.</i>

20
00:01:20,747 --> 00:01:21,748
Takže umřu.

21
00:02:03,915 --> 00:02:06,084
{\an8}- HUE, můžeš to přepojit?
- <i>Spojuji.</i>

22
00:02:07,127 --> 00:02:09,421
{\an8}<i>Tati, tohle jsou mé souřadnice.</i>
<i>Přijeď pro mě.</i>

........