1
00:00:06,048 --> 00:00:09,801
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,011 --> 00:00:12,596
<i>V předchozích dílech...</i>

3
00:00:12,679 --> 00:00:17,017
<i>Gary se chce ve Vnitřním prostoru</i>
<i>setkat s Bolem,</i><i>který spí už 10 000 let.</i>

4
00:00:17,100 --> 00:00:21,271
<i>Když se tam dostane, pošle ho vlastní otec</i>
<i>pro antihmotovou bombu.</i>

5
00:00:21,355 --> 00:00:24,983
<i>S ní by mohli Konečný prostor uzavřít.</i>
<i>Snad je ještě čas.</i>

6
00:00:25,067 --> 00:00:28,070
- Hele! Je ten knír děsivý?
- Rozhodně.

7
00:00:31,573 --> 00:00:35,244
<i>Gary, sušenky budou hotové</i>
<i>za pouhou minutu.</i>

8
00:00:35,327 --> 00:00:36,328
Dobře.

9
00:00:36,912 --> 00:00:38,664
Už se těch sušenek...

10
00:00:39,831 --> 00:00:41,291
nemůžu dočkat.

11
00:00:43,460 --> 00:00:45,671
- Bojím se, HUE.
<i>- Já vím, Gary.</i>

12
00:00:46,171 --> 00:00:49,424
- Zůstaneš se mnou až do konce?
- <i>Až do úplného konce.</i>

13
00:00:51,176 --> 00:00:52,302
Díky, HUE.

14
00:00:53,762 --> 00:00:56,265
<i>Bylo mi ctí být tvým přítelem.</i>

15
00:01:29,131 --> 00:01:32,134
{\an8}<i>Gary, jaké byly přesné instrukce</i>
<i>tvého otce?</i>

16
00:01:32,217 --> 00:01:34,970
{\an8}Řekl: „Získejte tu bombu
a uzavřete trhlinu.“

17
00:01:35,262 --> 00:01:37,764
{\an8}Říkal, kde se na Zemi ta bomba nachází?

18
00:01:37,848 --> 00:01:40,475
{\an8}V New Yorku. V tom na Zemi.

19
00:01:40,559 --> 00:01:43,520
{\an8}- To je dost obšírný pojem.
- <i>Gary, můžu ti pomoct.</i>

20
00:01:43,895 --> 00:01:46,273
{\an8}<i>Tohle jsem našel ve složkách tvého otce.</i>

21
00:01:46,356 --> 00:01:48,692
{\an8}<i>Zápis 2845B.</i>

22
00:01:48,775 --> 00:01:50,444
<i>Kapitán John Goodspeed.</i>

23
00:01:51,069 --> 00:01:54,114
........