1
00:00:07,166 --> 00:00:10,125
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:24,375 --> 00:00:25,250
Už jdu.

3
00:00:27,083 --> 00:00:28,000
Ježíši.

4
00:00:32,291 --> 00:00:33,125
Sakra!

5
00:00:38,041 --> 00:00:39,000
Jo?

6
00:00:48,041 --> 00:00:48,875
Kurva!

7
00:00:54,791 --> 00:01:01,166
PAŘÍŽ 1967

8
00:01:50,000 --> 00:01:50,833
Děkuju.

9
00:02:02,500 --> 00:02:03,333
Kurva!

10
00:02:28,208 --> 00:02:29,041
Omlouvám se.

11
00:03:02,083 --> 00:03:03,625
<i>Co máme udělat s ní?</i>

12
00:03:04,125 --> 00:03:05,333
<i>Někoho posílají.</i>

13
00:03:06,125 --> 00:03:07,750
<i>Má sotva škrábnutí.</i>

14
00:03:10,708 --> 00:03:11,916
<i>Je to úplnej zázrak.</i>

15
00:03:12,458 --> 00:03:14,250
Ona to asi bude vidět jinak.

16
00:03:44,333 --> 00:03:47,083
Rozumíš, drahá,
že tvá matka už není mezi námi?

17
00:03:48,250 --> 00:03:50,166
Víš, co to znamená, že ano?

18
00:03:52,041 --> 00:03:53,250
„Není mezi námi?“

19
00:03:55,750 --> 00:03:56,625
No…

20
00:03:57,458 --> 00:04:00,833
Jsem si jistá, že odešla na lepší místo

21
00:04:01,500 --> 00:04:04,500
a jednou se s ní zase uvidíš.

22
00:04:06,250 --> 00:04:09,833
<i>„Včerejší srážka vozů na New Circle Road</i>
<i>z ní udělala sirotka</i>

23
00:04:09,916 --> 00:04:13,250
<i>a Elizabeth Harmonovou</i>
<i>teď čekají těžké časy.</i>

24
00:04:14,333 --> 00:04:18,166
Devítiletou Elizabeth
nehoda připravila o rodinu.

........