1
00:00:06,083 --> 00:00:08,583
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:17,583 --> 00:00:19,125
<i>Nic netrvá věčně.</i>

3
00:00:21,208 --> 00:00:22,208
<i>Hvězdy…</i>

4
00:00:23,250 --> 00:00:24,583
<i>stromy…</i>

5
00:00:24,666 --> 00:00:25,583
<i>zvířata…</i>

6
00:00:27,166 --> 00:00:28,000
<i>lidé.</i>

7
00:00:29,041 --> 00:00:30,291
<i>Dokonce ani bohové.</i>

8
00:00:31,041 --> 00:00:33,291
<i>Všechno jednou zemře.</i>

9
00:00:34,375 --> 00:00:35,708
<i>Přijde vlk</i>

10
00:00:36,583 --> 00:00:38,041
<i>a náš svět shoří.</i>

11
00:00:38,833 --> 00:00:42,041
Vlk zhltne měsíc.

12
00:00:42,583 --> 00:00:44,250
Rozsápe slunce.

13
00:00:45,875 --> 00:00:48,458
Všechno zničí.
Všechno, co kdy existovalo.

14
00:00:50,416 --> 00:00:52,916
Ale není se čeho bát.

15
00:00:53,000 --> 00:00:55,958
Všechno, co začíná, musí skončit.

16
00:00:57,541 --> 00:01:00,583
Takže vlk zachránil Romula a Rema?

17
00:01:02,208 --> 00:01:03,791
Přesně tak, Arminie.

18
00:01:03,875 --> 00:01:09,375
Ale otec vždycky říkal,
že vlk zničí celý svět.

19
00:01:10,125 --> 00:01:13,000
Tvůj otec nic jiného neznal.

20
00:01:13,083 --> 00:01:16,708
Vlk nemůže zničit svět.

21
00:01:18,500 --> 00:01:21,458
Ten může zničit jen římská armáda.

22
00:01:41,250 --> 00:01:42,208
Všemocný Marte,

23
00:01:43,458 --> 00:01:45,833
prosím, dej mi požehnání.

24
00:01:47,500 --> 00:01:50,958
Dej mi sílu splnit mou povinnost.

25
00:01:59,791 --> 00:02:01,958
........