1
00:00:21,583 --> 00:00:24,916
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:29,291 --> 00:00:33,166
PRODUKCE NETFLIX/PEARL STUDIO

3
00:00:55,708 --> 00:00:59,666
<i>Vědci nám</i>
<i>o vesmíru dokážou říct spoustu věcí.</i>

4
00:01:01,333 --> 00:01:04,125
<i>Můžou nám říct,</i>
<i>jak daleko jsou hvězdy.</i>

5
00:01:05,500 --> 00:01:10,625
<i>Můžou nám říct,</i>
<i>že vesmír začíná 100 kilometrů nad Zemí.</i>

6
00:01:11,083 --> 00:01:15,958
<i>Ale o Vesmírném psovi</i>
<i>nám nic říct nedokážou!</i>

7
00:01:19,125 --> 00:01:24,541
<i>Rád honí komety</i>
<i>a válí se v hvězdném prachu.</i>

8
00:01:25,541 --> 00:01:31,833
<i>Pro Vesmírného psa</i>
<i>je měsíc jen veliký lákavý míč.</i>

9
00:01:31,916 --> 00:01:36,500
<i>A skoro každý večer se do něj zakousne!</i>

10
00:01:44,750 --> 00:01:48,416
A to je pravý důvod, proč má měsíc fáze.

11
00:01:49,500 --> 00:01:52,500
Takže když je měsíc velký a kulatý,

12
00:01:53,000 --> 00:01:55,583
to se do něj
Vesmírný pes zrovna nezakousl?

13
00:01:55,666 --> 00:02:00,708
To se stává, když ho Měsíční bohyně
Chang’e donutí měsíc vyplivnout.

14
00:02:04,625 --> 00:02:07,041
A chce někdo slyšet vědecké vysvětlení?

15
00:02:07,125 --> 00:02:11,083
Promiň, tati, to mámino se mi líbí nejvíc.

16
00:02:11,166 --> 00:02:12,666
V přesile.

17
00:02:13,458 --> 00:02:14,958
Vyprávěj mi o Chang’e.

18
00:02:15,041 --> 00:02:15,875
Zase?

19
00:02:15,958 --> 00:02:20,083
Zase! Miluju příběh o Měsíční bohyni.

20
00:02:20,583 --> 00:02:21,791
Vyprávěj, mami.

21
00:02:23,375 --> 00:02:26,416
<i>Dávná pověst příběh skrývá</i>

22
00:02:26,500 --> 00:02:29,583
<i>o Chang’e, dívce půvabné,</i>

23
00:02:29,666 --> 00:02:33,958
<i>jíž milý Houyi, tak to bývá, lásku dá.</i>

........