1
00:00:00,828 --> 00:00:04,289
Každá země má svoje pověsti,
pohádkové příběhy a legendy,

2
00:00:05,178 --> 00:00:07,898
ale někdy se objeví
trochu temnější příběh,

3
00:00:07,969 --> 00:00:11,218
o kterém se jenom potichu šušká.

4
00:00:12,379 --> 00:00:15,265
UŽ TAM SKORO JSI
IOWA
I.část

5
00:00:53,722 --> 00:00:55,305
Žádné otázky.

6
00:01:15,911 --> 00:01:17,035
Mami?

7
00:01:33,851 --> 00:01:35,367
Už tam skoro jsme.

8
00:02:46,061 --> 00:02:47,668
Je čas jít.

9
00:03:11,362 --> 00:03:12,531
Skoč.

10
00:03:12,890 --> 00:03:13,902
Ne.

11
00:03:14,861 --> 00:03:18,796
Hannah.
Už tam skoro jsi.

12
00:03:19,401 --> 00:03:20,475
Ne.

13
00:03:55,933 --> 00:03:57,446
Hannah Stolsfissová.

14
00:03:57,496 --> 00:03:58,581
O 20 LET POZDĚJI

15
00:03:58,639 --> 00:04:00,136
<i>Omlouvám se, neruším?</i>

16
00:04:00,161 --> 00:04:02,066
<i>Sháním Hannah Sullivanovou.</i>

17
00:04:02,752 --> 00:04:05,245
Promiňte, o co jde?

18
00:04:06,252 --> 00:04:08,939
<i>Díky Bohu, vím,
že neděláte v terénu,</i>

19
00:04:08,964 --> 00:04:10,924
<i>ale jste jediný inženýr,
který mi zvedl telefon.</i>

20
00:04:10,949 --> 00:04:12,193
Kdo volá?

21
00:04:12,218 --> 00:04:13,443
<i>Já jsem Blake Bendtner.</i>

22
00:04:13,468 --> 00:04:16,806
<i>Jsem z energetické společnost.
Provádím údržbu s vaším šéfem.</i>

23
00:04:17,539 --> 00:04:20,492
- Víte, kolik je hodin?
- <i>12:17.</i>
........