1
00:00:14,920 --> 00:00:17,960
Ano.

2
00:00:18,030 --> 00:00:19,680
Ano.

3
00:00:19,900 --> 00:00:22,960
Ano, klid. Klid.

4
00:00:29,300 --> 00:00:31,210
Život, ten není spravedlivý.

5
00:00:37,080 --> 00:00:39,100
Vím, že by sis zasloužil více.

6
00:00:44,270 --> 00:00:46,500
To nejlepší, co ti teď můžu nabídnout,
je klid a mír.

7
00:02:38,730 --> 00:02:41,870
O tolik věcí přicházíme jenom proto,
abyste měli co jíst.

8
00:02:45,810 --> 00:02:48,040
Bože, to je John Dutton.

9
00:02:48,110 --> 00:02:49,720
Komisaři, jste v pořádku?

10
00:03:44,879 --> 00:03:47,580
<b>Yellowstone S01E01
přeložil jethro/b></b>

11
00:03:57,650 --> 00:04:02,020
Stát Montana nikdy nebral
jako měřítko svého rozvoje

12
00:04:02,060 --> 00:04:04,750
velikost svých měst.

13
00:04:04,820 --> 00:04:06,690
Náš rozvoj se dá odvodit od toho,

14
00:04:06,750 --> 00:04:08,990
jak města přistupují ke svým obyvatelům

15
00:04:09,060 --> 00:04:11,130
a k půdě, která je obklopuje.

16
00:04:11,190 --> 00:04:13,090
Půdě, jenž jim poskytuje potravu,

17
00:04:13,160 --> 00:04:16,220
zajišťuje vodu,
vhání svěžest do jejich duší.

18
00:04:16,530 --> 00:04:18,710
To jako právnický argument neznělo,
pane Duttone,

19
00:04:18,730 --> 00:04:20,470
ale jako nějaká přednáška.

20
00:04:20,540 --> 00:04:22,550
Je to shrnutí naší státní ústavy,

21
00:04:22,570 --> 00:04:24,619
která jasně stanoví, že ochrana půdy

22
00:04:24,620 --> 00:04:26,270
a vlastnická práva mají prioritu

23
00:04:26,410 --> 00:04:27,680
před veřejným rozvojem.

24
00:04:27,700 --> 00:04:29,910
........