1
00:00:06,006 --> 00:00:10,969
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:17,392 --> 00:00:18,810
Neroňte kvůli mně slzy.

3
00:00:19,436 --> 00:00:22,022
- Vždyť ani nevíme, co děláš.
- Odcházím.

4
00:00:22,105 --> 00:00:24,441
Starý svět musí vstát z popela

5
00:00:24,525 --> 00:00:26,235
jako oslnivý fénix.

6
00:00:26,318 --> 00:00:27,277
Mé smysly
mi říkají,

7
00:00:27,361 --> 00:00:32,157
že vzrůstá neznámé nebezpečí.

8
00:00:32,241 --> 00:00:34,076
Musím obnovit Odboj,

9
00:00:34,409 --> 00:00:36,411
abychom mohli vzdorovat vzpouře

10
00:00:36,495 --> 00:00:38,247
proti povstání,

11
00:00:38,330 --> 00:00:40,207
které vzdoruje rebelii

12
00:00:40,290 --> 00:00:41,833
proti revoltě.

13
00:00:42,834 --> 00:00:44,294
- Cože?
- Žádné slzy.

14
00:00:44,378 --> 00:00:47,714
- Ani jsem nepokusil--
- Vzhlédněte ke hvězdám za svítání.

15
00:00:47,798 --> 00:00:49,800
Odboj tam bude

16
00:00:49,883 --> 00:00:52,553
a povede ho Tribore.

17
00:00:58,225 --> 00:01:00,227
<i>A tak začíná můj příběh,</i>

18
00:01:00,561 --> 00:01:01,687
<i>krvavý měsíc</i>
<i>stoupá,</i>

19
00:01:02,813 --> 00:01:06,650
<i>Hledám ostatní, společníky, válečníky,</i>

20
00:01:06,775 --> 00:01:08,151
<i>aby bylo vyslyšeno volání,</i>

21
00:01:08,235 --> 00:01:09,570
<i>a tak jako já,</i>

22
00:01:09,736 --> 00:01:11,029
<i>budeme...</i>

23
00:01:14,616 --> 00:01:16,326
<i>nepřekonatelní.</i>

24
00:01:48,650 --> 00:01:50,152
Získají někdy Triblodoři
........