1
00:00:04,024 --> 00:00:06,249
<i>Původní čínské kung-fu,</i>

2
00:00:06,249 --> 00:00:08,755
<i>je zahalené mlhou starověku.</i>

3
00:00:09,019 --> 00:00:11,258
<i>Kdysi dávno pravěcí lidé</i>

4
00:00:11,422 --> 00:00:15,204
<i>napodobovaly pohyby zvířat,
jak seděli kolem jeskyně u ohně.</i>

5
00:00:15,876 --> 00:00:18,255
<i>A tak byla tradice předávána dál.</i>

6
00:00:18,429 --> 00:00:21,079
<i>Ale nemělo to žádný systém a
žádné instrukce.</i>

7
00:00:21,231 --> 00:00:25,117
<i>Opat Shaolinu projevil starost o
blaho svých mnichů.</i>

8
00:00:25,152 --> 00:00:28,223
<i>Objevily 72 základních stylů kung-fu.</i>

9
00:00:28,511 --> 00:00:30,539
<i>V důsledku toho se staly
mniši ze Shaolinu, </i>

10
00:00:30,714 --> 00:00:34,765
<i>hlavními stoupenci kung-fu v celé Číně.</i>

11
00:01:53,241 --> 00:01:54,350
Mistře Chou.

12
00:01:54,780 --> 00:01:56,476
Předpokládám,
že chceš být mým studentem.

13
00:01:56,511 --> 00:02:01,368
Ano, jsem Sung Yu Ting,
mým jediným zájmem je studium kung-fu.

14
00:02:01,601 --> 00:02:07,876
Mám za sebou dlouhou cestu a stále hledám
učitele u kterého bych se mohl zlepšovat.

15
00:02:08,130 --> 00:02:11,923
Slyšel jsem, že vy jste expert, tak
jsem přišel, abych si vás vyzkoušel.

16
00:02:12,201 --> 00:02:14,944
Vyzkoušel mě?
To nechceš být můj žák?

17
00:02:15,153 --> 00:02:16,952
Chci toho nejlepšího učitele,

18
00:02:17,131 --> 00:02:21,832
ale pokud jeho kung-fu není lepší
než moje, jak mě potom může učit.

19
00:02:23,196 --> 00:02:26,579
Dobře, jsi velmi odvážný,
ať je po tvém.

20
00:02:26,614 --> 00:02:29,598
Pokud dokážete ztrestat mou troufalost,

21
00:02:29,741 --> 00:02:33,393
odpřísáhnu vám svoji věrnost.

22
00:02:33,588 --> 00:02:36,773
Dobře, pokud porazíš ty mě,
nebudu tvým učitelem.

........