1
00:00:01,950 --> 00:00:05,604
<i>15. februára 1992 bol v Milwaukee, Winsconsine
usvedčený Jeffrey Lionel Dahmer</i>

2
00:00:05,604 --> 00:00:09,025
<i>z 15 vrážd a odsúdený na 937 rokov
vo federálnej väznici.</i>

3
00:00:09,025 --> 00:00:11,527
<i>Tento príbeh bol inšpirovaný
udalosťami z jeho života.</i>

4
00:00:11,528 --> 00:00:14,212
<i>Niektoré postavy a udalosti sú vymyslené.</i>

5
00:02:00,829 --> 00:02:03,414
Hej, Jeffrey, Jeff!

6
00:02:03,573 --> 00:02:05,300
Toto je Bill, je tu nový.

7
00:02:05,341 --> 00:02:08,253
Šesť rokov pracoval v Madison Plant.

8
00:02:08,253 --> 00:02:12,340
Povedal som mu, že mu ukážeš,
ako to tu u nás chodí.

9
00:02:14,083 --> 00:02:18,254
Ide o to, aby bol obal zarovno.

10
00:02:18,288 --> 00:02:24,394
Asi po pol rolke to treba otvoriť,
vycentrovať a je to.

11
00:02:26,863 --> 00:02:30,533
- Pracoval si niekedy v takomto čase?
- Robil som na cintoríne.

12
00:02:30,566 --> 00:02:32,361
Toto je horšie.

13
00:02:32,944 --> 00:02:35,147
Lezie to na mozog,
ak nie si vhodný typ.

14
00:02:35,171 --> 00:02:36,614
Pozor na ruky.

15
00:02:38,367 --> 00:02:39,951
Chceš to skúsiť?

16
00:02:45,014 --> 00:02:46,882
Strhne ti to ruky.

17
00:04:37,093 --> 00:04:38,987
Ktoré sa ti páčia?

18
00:04:41,739 --> 00:04:43,332
Tamtie.

19
00:04:50,239 --> 00:04:52,875
- Tieto?
- Hej.

20
00:04:56,045 --> 00:04:59,549
- Kúpim ti ich.
- Prečo by ste mi ich kupovali?

21
00:04:59,799 --> 00:05:04,345
Lebo rád robím dobré veci.
Cítim sa dobre.

22
00:05:05,121 --> 00:05:07,473
Ste nejaký cvok?

23
00:05:08,925 --> 00:05:11,661
........