1
00:00:10,700 --> 00:00:12,475
<i>Co doktorka?</i>

2
00:00:50,625 --> 00:00:53,792
Ahoj.
Ahoj, pejsku.

3
00:02:05,708 --> 00:02:08,292
Vypadni odtud.
Ne, no tak.

4
00:02:33,708 --> 00:02:36,000
- Bylo rozsvíceno.
- Jo, chystám se do postele.

5
00:02:36,083 --> 00:02:38,125
Něco jsem ti přinesl.

6
00:02:39,917 --> 00:02:42,750
- Já už vejce mám.
- Sníš je.

7
00:02:44,750 --> 00:02:47,000
Zázvorové pivo.
Je dobré na nevolnosti.

8
00:02:50,792 --> 00:02:52,625
Ty pořád kouříš?

9
00:02:52,708 --> 00:02:54,667
Už ne, jen jsem
je tam zapomněla.

10
00:02:54,750 --> 00:02:56,417
Jo, zbav se toho.

11
00:02:56,500 --> 00:02:58,875
Už se stalo.
Přestala jsem.

12
00:03:00,500 --> 00:03:02,417
Ty, proč jsi přišel?

13
00:03:02,500 --> 00:03:03,875
Neodpovídáš mi na SMS.

14
00:03:03,958 --> 00:03:05,208
Měla jsem napilno.

15
00:03:05,292 --> 00:03:06,625
Už máš novou práci?

16
00:03:06,708 --> 00:03:08,750
Seš snad ze sociálky, nebo co?

17
00:03:12,042 --> 00:03:14,042
Víš, proč vařím?

18
00:03:15,917 --> 00:03:18,125
Je to užitečná dovednost.

19
00:03:18,208 --> 00:03:20,042
Všude potřebují kuchaře.

20
00:03:21,333 --> 00:03:24,958
Když se cokoli pokazí,
sbalím se a jedu jinam.

21
00:03:25,042 --> 00:03:27,292
Pořád utíkám.

22
00:03:27,375 --> 00:03:30,708
Nikdy jsem se nikde
dlouho neohřál.

23
00:03:32,500 --> 00:03:35,125
Ale když jsem se dozvěděl,
........