1
00:00:00,042 --> 00:00:01,585
Holka, kterou zabili,

2
00:00:01,668 --> 00:00:04,254
<i>je v rokli za tátovou chalupou.</i>

3
00:00:04,338 --> 00:00:07,716
Ještě tu měli hledat.
Měli by obrátit les naruby.

4
00:00:07,925 --> 00:00:09,843
To je Chiswell prostě vypakoval?

5
00:00:10,344 --> 00:00:13,555
<i>Jimmy, chceme oba to samé.
Aamir to zařídí.</i>

6
00:00:17,559 --> 00:00:18,769
Co tu děláte?

7
00:00:18,852 --> 00:00:22,022
- Co pan Henry Drummond?
- Izzy, prosím tě mlč!

8
00:00:22,397 --> 00:00:24,107
Já nemám chuť.

9
00:00:26,443 --> 00:00:27,611
Vrahu!

10
00:00:27,694 --> 00:00:30,864
- Co ta holka říkala?
- Buď zticha, ty pitomá náno!

11
00:00:30,948 --> 00:00:33,450
Okrádáš vlastní nadaci, Gerainte.

12
00:00:33,659 --> 00:00:36,370
Jestli to praskne, s Dellou končíte.

13
00:00:36,662 --> 00:00:38,830
Stavte se zítra ráno u mě.

14
00:00:38,914 --> 00:00:40,999
Měl bych pro vás další práci.

15
00:00:41,083 --> 00:00:43,669
Jestli mě Chiswell najde, zabije mě.

16
00:00:43,877 --> 00:00:45,045
Billy!

17
00:00:45,796 --> 00:00:47,172
Pošlete záchranku!

18
00:01:40,058 --> 00:01:43,186
Smrtící Bílá 4x03
Přeložil Blacklanner

19
00:01:58,577 --> 00:01:59,786
Je otevřeno.

20
00:02:07,002 --> 00:02:08,295
Jsi v pořádku?

21
00:02:11,381 --> 00:02:13,675
- Kde je Chiswell?
- Ten je...

22
00:02:17,596 --> 00:02:19,514
Jak ses dostala dovnitř?

23
00:02:21,224 --> 00:02:22,976
Dveře nebyly dovřené.

24
00:02:28,273 --> 00:02:30,442
........