1
00:00:19,019 --> 00:00:23,315
TENTO FILM NENÍ VHODNÝ PRO DĚTI
MLADŠÍ TŘÍ LET VĚKU.

2
00:00:26,402 --> 00:00:30,322
KAZACHSTÁNSKÉ MINISTERSTVO
INFORMOVANOSTI UVÁDÍ

3
00:00:33,659 --> 00:00:36,078
PRODUKCI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
A NESPOUTANÉ PŘÍRODY

4
00:00:39,373 --> 00:00:42,573
VE SPOLUPRÁCI S CENTREM
PRO LÉČBU DUŠEVNÍCH CHOROB

5
00:00:53,971 --> 00:00:55,389
Jaksemáš.

6
00:00:55,473 --> 00:00:56,932
Já jmenovat Borat.

7
00:00:57,016 --> 00:01:00,478
Hezký život. Ten nemám.

8
00:01:00,561 --> 00:01:02,980
Ale proč jsem takto skončil?

9
00:01:03,063 --> 00:01:05,483
<i>Před 14 lety</i>

10
00:01:05,566 --> 00:01:09,612
<i>jsem vydal celovečerní film,
který zaznamenal ohromný úspěch v US i A.</i>

11
00:01:09,695 --> 00:01:14,325
<i>Ale Kazachstán se stal
terčem posměchu napříč celým světem.</i>

12
00:01:14,408 --> 00:01:18,496
<i>Vývoz našeho draslíku a
pubického ochlupení prudce klesl.</i>

13
00:01:18,579 --> 00:01:22,208
<i>Mnoho obchodníků skákalo
ze střech našich nejvyšších mrakodrapů.</i>

14
00:01:25,377 --> 00:01:27,546
<i>Od doby, kdy byl zrušen
den honu na židy,</i>

15
00:01:27,630 --> 00:01:31,884
<i>zbyl už Kazachstánu pouze
den vzpomínek na Holokaust,</i>

16
00:01:31,967 --> 00:01:35,012
<i>v rámci kterého si připomínáme
naše nebojácné válečné hrdiny</i>

17
00:01:35,095 --> 00:01:37,515
<i>kteří se utíkali ukrýt do zákopů.</i>

18
00:01:37,598 --> 00:01:40,559
<i>Byl jsem obvíněn
z neúspěchu Kazachstánu</i>

19
00:01:40,643 --> 00:01:43,354
<i>a byl mi udělen doživotní zákaz
natáčení reportáží.</i>

20
00:01:43,437 --> 00:01:46,816
<i>Byl jsem veřejně ponížen
před celým národem.</i>

21
00:01:49,652 --> 00:01:53,405
<i>Stal jsem se doživotně odsouzeným
a svůj trest jsem si měl odpykat v gulagu.</i>

22
........