1
00:00:08,833 --> 00:00:10,250
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,333 --> 00:00:11,167
Netflix.

3
00:00:14,167 --> 00:00:15,833
Honem, jdeme!

4
00:00:15,917 --> 00:00:17,417
- Jo! Juchů!
- Jo, kámo.

5
00:00:19,250 --> 00:00:21,000
Boop.

6
00:00:21,625 --> 00:00:23,667
<i>StoryBoti</i>

7
00:00:23,833 --> 00:00:25,958
<i>Žijí uvnitř počítače</i>

8
00:00:26,042 --> 00:00:27,292
<i>StoryBoti</i>

9
00:00:27,417 --> 00:00:28,292
Páni!

10
00:00:28,375 --> 00:00:30,208
<i>Pomáhají dětem, aby byly chytré</i>

11
00:00:30,292 --> 00:00:32,083
<i>Moc rádi se učí něco nového</i>

12
00:00:32,167 --> 00:00:33,333
<i>Moc rádi se učí</i>

13
00:00:33,417 --> 00:00:34,375
<i>A rádi něco zažijí</i>

14
00:00:34,458 --> 00:00:35,333
Juchů!

15
00:00:35,417 --> 00:00:36,833
<i>Odpovídat na otázky</i>

16
00:00:36,917 --> 00:00:38,958
<i>Je jejich práce i zábava</i>

17
00:00:39,042 --> 00:00:41,375
<i>Mají celé oddělení</i>
<i>Které má jediný úkol</i>

18
00:00:41,458 --> 00:00:43,542
<i>Odpovědět na všechny dotazy</i>

19
00:00:43,625 --> 00:00:45,708
<i>Podívejme se na Tým 341-B</i>

20
00:00:45,792 --> 00:00:47,958
<i>Zase vyřešil jednu záhadu</i>

21
00:00:48,042 --> 00:00:49,958
<i>StoryBoti</i>

22
00:00:50,042 --> 00:00:52,417
<i>Seznamte se s Beepem, Bingem</i>
<i>Bangem, Boopem a Bo</i>

23
00:00:52,500 --> 00:00:54,583
<i>Jednoduše se ptejte</i>
<i>Co chcete vědět</i>

24
00:00:54,667 --> 00:00:56,500
<i>Prostě se zeptejte StoryBotů</i>

........